Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Haitko sähkölle kevään yhteishaussa? Jos jäit ilman opiskelupaikkaa meiltä ja olet 15-19-vuotias, voit hakea jatkuvassa haussa elokuussa aloittavaan nuorten ryhmään!

Tämä jatkuva haku on suunnattu sellaisille 15-19 -vuotiaille nuorille, joilla ei ole suoritettuna ammatillista toisen asteen perustutkintoa.

Hakeutuminen

Hakuaika tähän koulutukseen on 1.6.-31.7.2022. Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen sekä mahdollisten pienryhmähaastattelujen perusteella. Mahdolliset haastattelukutsut lähetetään hakijoille 1.8.2022 sähköpostitse. Mahdolliset haastattelut pidetään 2.–3.8.22.

Opinnot alkavat 8.8.2022.

Kelpoisuusvaatimukset

Perusopetuksen päättötodistus tai vastaava todistus.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on tiistaina 9.8.2022. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Sähkö- ja automaatioalan opinnoissa opit
• asentamaan valoja, pistorasioita, antennijärjestelmiä, tietoverkkoja, kiukaita, liesiä, sähkökeskuksia, autonlämmityspistorasioita, katuvaloja, yms.
• asennuksissa tarvittavaa piirustusten lukutaitoa, komponenttien tuntemusta ja sähkötekniikkaa
• tuntemaan erilaisia tapoja tuottaa ja siirtää sähköenergiaa
• asentamaan tehtaiden koneita, laitteita ja kuljetinhihnoja sekä asentamaan, huoltamaan ja käyttämään robotteja, ohjausjärjestelmiä ja mittalaitteita.
• asennustyössä tarvittavaa työturvallisuutta sekä sähkötyöturvallisuutta

Valmistut sähköasentajaksi ja/tai automaatioasentajaksi. Voit työskennellä asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä mm. sähköasennuksia, rakennusten taloautomaatioita tai teollisuuden kunnossapitoa ja kokoonpanoa tekevissä yrityksissä. Tulevaisuudessa voit mahdollisesti perustaa oman sähköalan yrityksen. Koulutuksesta saat myös hyvät valmiudet jatko-opintoihin.

Rakenne

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen tutkinnon osa
• Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 osp

Sähköasentaja, pakollinen tutkinnon osa
• Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 45 osp

Automaatioasentaja, valinnaiset tutkinnon osat 45 osp
• Kappaletavara-automaatioasennukset 45 osp
• Rakennusautomaatioasennukset 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp, esimerkiksi:
• Kappaletavara-automaatioasennukset, 45 osp
• Rakennusautomaatioasennukset, 45 osp
• Sähkökäyttöjen asennukset, 25 osp
• Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset, 25 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opetus on pääosin päiväopetusta, maanantaista perjantaihin, lukujärjestyksen mukaan. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä opiskelua ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: https://www.gradia.fi/oppisopimus

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opetus on sinulle maksutonta.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit hakeutua esimerkiksi insinöörikoulutukseen ammattikorkeakoulussa. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä