Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Seuraava koulutuksen aloitus on elokuussa 2019.

Monet arkielämän laitteet ja järjestelmät tarvitsevat toimiakseen sähköä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa näitä laitteita ja järjestelmiä.
Sähkö- ja automaatioalan tehtävissä tarvitaan hyvää hahmotus- ja keskittymiskykyä, näppäryyttä, tarkkuutta, huolellisuutta, palveluhenkisyyttä sekä matemaattista osaamista.

Kelpoisuusvaatimukset

- Peruskoulun päättötodistus
- Ammatillinen tai lukiokoulutus
- Opiskelijahaastatteluun osallistuminen (ota 2 ja 3-asteen opiskelutodistukset mukaan haastatteluun.)

Kuvaus

Sähköjärjestelmät kiinteistöissä ja teollisuudessa kehittyvät kiihtyvällä vauhdilla. Sähköalan urakointi- ja kunnossapitoyritykset tarvitsevat hyvin koulutettuja, osaavia ammattilaisia erilaisiin asennus-, korjaus- ja huoltotehtäviin. Keskeisinä osa-alueina ovat erilaisten kiinteistöjen sähköasennukset, sähköntuotanto- ja jakelujärjestelmien rakentaminen ja kunnossapito sekä kiinteistöjen heikkovirta- ja tietojärjestelmien asennukset.

Sähköjärjestelmien ja yksittäisten laitteiden teknologisen hallinnan lisäksi asentajan on tunnettava työtään koskevat sähköturvallisuusmääräykset ja sähköasennuksia koskeva normisto. Sähköasentaja työskentelee asuin- ja liikerakennusten ja teollisuuden sähköasennustehtävissä sekä sähkönjakeluverkkojen ja voimalaitosten asennustehtävissä. Tehtäviin sisältyy myös kiinteistöjen valvonta-, ohjaus- ja hälytysjärjestelmien asennus, korjaus ja huoltotehtävät.

Rakenne

Pakolliset osat 105 osp
- Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
- Sähkö- ja automaatioasennukset
- Sähkö- ja energiatekniikka

Valinnaiset tutkinnon osat 40 osp
- Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät
- Huippuosaajana toimiminen
- Yrityksessä toiminen
- Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Ne muodostuvat kolmesta tutkinnon osasta ja niiden osa-alueista. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia osaamistavoitteita.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Kustannukset

Kirjat, työvaatteet, työvälineet, työjalkineet (hankitaan yhteistilauksena) ja korttikoulutukset (n. 700-800€).
Suositellaan oman tietokoneen hankkimista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perustutkinnon jälkeen voit hakeutua korkeakouluopintoihin esimerkiksi insinööri-koulutukseen (AMK). Vaihtoehtoisesti voit hakeutua ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Lisää tietoa jatkokoulutuksista
https://opintopolku.fi/wp/fi/

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä