Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Monet arkielämän laitteet ja järjestelmät tarvitsevat toimiakseen sähköä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa näitä laitteita ja järjestelmiä. Sähkö- ja automaatioalan tehtävissä tarvitaan hyvää hahmotus- ja keskittymiskykyä, näppäryyttä, tarkkuutta, huolellisuutta, palveluhenkisyyttä sekä matemaattista osaamista.

Hakeutuminen

Seuraavaan koulutukseen haetaan 30.8.2020 mennessä. Opinnot alkavat elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos hakija ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen….

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Sähköjärjestelmät kiinteistöissä ja teollisuudessa kehittyvät kiihtyvällä vauhdilla. Sähköalan urakointi- ja kunnossapitoyritykset tarvitsevat hyvin koulutettuja, osaavia ammattilaisia erilaisiin asennus-, korjaus- ja huoltotehtäviin. Keskeisinä osa-alueina ovat erilaisten kiinteistöjen sähköasennukset, sähköntuotanto- ja jakelujärjestelmien rakentaminen ja kunnossapito sekä kiinteistöjen heikkovirta- ja tietojärjestelmien asennukset.

Sähköjärjestelmien ja yksittäisten laitteiden teknologisen hallinnan lisäksi asentajan on tunnettava työtään koskevat sähköturvallisuusmääräykset ja sähköasennuksia koskeva normisto. Sähköasentaja työskentelee asuin- ja liikerakennusten, teollisuuden sähköasennustehtävissä sekä sähkönjakeluverkkojen ja voimalaitosten asennustehtävissä. Tehtäviin sisältyy myös kiinteistöjen valvonta-, ohjaus- ja hälytysjärjestelmien asennus, korjaus ja huoltotehtävät.

Rakenne

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:
Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp
Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp

Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan yhteensä 70 osp.

Lähiopetusta tarjotaan seuraaviin ammatillisiin valinnaisiin tutkinnonosiin:
Kappaletavara-automaatioasennukset, 45 osp
Rakennusautomaatioasennukset, 45 osp
Sähkökäyttöjen asennukset, 25 osp

Näitä ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia on mahdollista suorittaa työelämän toimintaympäristössä:
Prosessiautomaatioasennukset, 45 osp
Sähköverkkoasennukset, 45 osp
Teollisuusrobotin asennus ja käyttö, 25 osp
Pneumatiikka-asennukset, 25 osp
Hydrauliikka-asennukset, 25 osp
Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset, 25 osp
Aurinkosähköjärjestelmäasennukset, 25 osp
Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. Osaamisen hankkimisessa ovat keskeisinä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Kirjat, työvaatteet, työvälineet, työjalkineet (hankitaan yhteistilauksena) ja korttikoulutukset (n. 700-800€).
Suositellaan oman kanettavan tietokoneen hankkimista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit hakeutua esimerkiksi insinöörikoulutukseen ammattikorkeakoulussa. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
22.6.–31.7. ma–pe klo 09–12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä