Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Monet arkielämän laitteet ja järjestelmät tarvitsevat toimiakseen sähköä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa näitä laitteita ja järjestelmiä. Sähkö- ja automaatioalan tehtävissä tarvitaan hyvää hahmotus- ja keskittymiskykyä, näppäryyttä, tarkkuutta, huolellisuutta, palveluhenkisyyttä sekä matemaattista osaamista.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on suljettu. Seuraava ryhmä alkaa syksyllä 2023. Haku- ja aloitusajankohta tarkentuvat myöhemmin.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämä koulutus edellyttää, että sinulla on suoritettuna toisen asteen tutkinto lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa.

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos hakija ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen….

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Vaikea punavihersokeus voi olla haasteena sähköasentajan ammatissa toimimiselle.

Kuvaus

Sähköjärjestelmät kiinteistöissä ja teollisuudessa kehittyvät kiihtyvällä vauhdilla. Sähköalan urakointi- ja kunnossapitoyritykset tarvitsevat hyvin koulutettuja, osaavia ammattilaisia erilaisiin asennus-, korjaus- ja huoltotehtäviin. Keskeisinä osa-alueina ovat erilaisten kiinteistöjen sähköasennukset, sähköntuotanto- ja jakelujärjestelmien rakentaminen ja kunnossapito sekä kiinteistöjen heikkovirta- ja tietojärjestelmien asennukset.

Sähköjärjestelmien ja yksittäisten laitteiden teknologisen hallinnan lisäksi asentajan on tunnettava työtään koskevat sähköturvallisuusmääräykset ja sähköasennuksia koskeva normisto. Sähköasentaja työskentelee asuin- ja liikerakennusten, teollisuuden sähköasennustehtävissä sekä sähkönjakeluverkkojen ja voimalaitosten asennustehtävissä. Tehtäviin sisältyy myös kiinteistöjen valvonta-, ohjaus- ja hälytysjärjestelmien asennus, korjaus ja huoltotehtävät.

Rakenne

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 osp
• Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 45 osp

Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan yhteensä 70 osp.

Lähiopetusta tarjotaan seuraaviin valinnaisiin tutkinnon osiin
• Kappaletavara-automaatioasennukset 45 osp
• Rakennusautomaatioasennukset 45 osp
• Sähkökäyttöjen asennukset 25 osp

Näitä valinnaisia tutkinnon osia on mahdollista suorittaa työelämän toimintaympäristössä
• Prosessiautomaatioasennukset 45 osp
• Sähköverkkoasennukset 45 osp
• Teollisuusrobotin asennus ja käyttö 25 osp
• Pneumatiikka-asennukset 25 osp
• Hydrauliikka-asennukset 25 osp
• Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset 25 osp
• Aurinkosähköjärjestelmäasennukset 25 osp
• Tietoverkkokaapeloinnit 45 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. Osaamisen hankkimisessa ovat keskeisinä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Elokuusta 2021 alkaen opiskelunsa Gradiassa aloittavat, peruskoulusta keväällä 2021 valmistuvat opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Tietoa kustannuksista niille, joita maksuttomuus ei koske:
Kirjat, työvaatteet, työvälineet, työjalkineet (hankitaan yhteistilauksena) ja korttikoulutukset (n. 700-800€).
Suositellaan oman kanettavan tietokoneen hankkimista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit hakeutua esimerkiksi insinöörikoulutukseen ammattikorkeakoulussa. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke,to klo 9-15, ti ja pe klo 10-14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä