Laajuus

Opintojen laajuus on 20 osaamispistettä. Koulutuksen kesto on noin 4 kuukautta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Oletko kiinnostunut matkailu- ja ravitsemisalalla työskentelystä ja haluat tutustua toimialaan sekä kehittyä keittiön eri työtehtävissä ja asiakaspalvelussa? Tutkinnon osan opinnot antavat valmiuksia toimia ravitsemispalvelujen eri perustehtävissä.

Kelpoisuusvaatimukset

Lähtökohtana motivaatio ja kiinnostus alaa kohtaan sekä sitoutuminen opiskeluun. Alalla työskentely vaatii hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä vuorovaikutustaitoja.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Opintojen aikana opit valmistautumaan työvuoroon, huolehtimaan toimitilat käyttökuntoon, valmistamaan aamiais- ja lounasruokia sekä tuotteita myyntiä varten ja pitämään huolta niiden laadusta ja riittävyydestä, palvelemaan asiakkaita, myymään tuotteita ja rekisteröimään myyntiä sekä päättämään työvuoron työtehtävät. Saat valmiuksia arvioida omaa osaamistasi ja toimintaasi työyhteisön jäsenenä.

Tutkinnon osan suorittaminen antaa mahdollisuuksia toimia erilaisissa ravitsemisalan työtehtävissä työryhmän jäsenenä. Osaat kunnostaa asiakas- ja työtiloja, valmistaa tuotteita, palvella asiakkaita, rekisteröidä myyntiä sekä huolehtia asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Monta tapaa opiskella

Opiskelijoille laaditaan HOKS, jossa sovitaan henkilökohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöstä ja muusta osaamisen osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuen tarpeesta. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta.

Työjalkineet on hankittava itse, muu ammattityövarustus selvitetään opintojen alkaessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kun olet hankkinut osaamista ja olet kiinnostunut alalla toimimisesta, sinulla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan ravintola- ja catering-alan perustutkintoa ja valmistua kokiksi.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä