Laajuus

Opintojen laajuus on 120 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Tutkinto soveltuu henkilölle, joka haluaa toimii tarjoilijana tai baarimestarina erilaisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai haluaa laajentaa ja syventää nykyistä osaamistaan asiakaspalvelutehtävissä.
Työssä voi erikoistua joko Baarin asiakaspalvelun osaamisalalle tai Ravintolan asiakaspalvelun osaamisalalle.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammattitutkinnon opiskelu on itsenäistä työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammatin opiskelua, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Pääsääntöisesti tutkinnon suorittaminen vaatii alan perustutkinnon- tai muun vastaavan perusosaamisen. Lisäksi pystyt toimimaan itsenäisesti asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa, julkisen sektorin toimipaikoissa tai yrittäjänä.

Kuvaus

Tutkinnon suoritettuasi saat monipuolisen osaamisen tarjoilijan tai baarimestarin työstä ja voit työskennellä laajasti erilaisin liikeideoin toimivien ravitsemisliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä. Opiskeluun kuuluu lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua, ennakko- ja kehittämistehtäviä sekä työelämässä oppimista. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Opiskelu on mahdollista työn ohessa ja voit suorittaa joko koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia.

Rakenne

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon laajuus on 120 osaamispistettä.

Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:
Baarin asiakaspalvelun osaamisala, baarimestari
Ravintolan asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

Tutkinto muodostuu tutkinnon pakollisesta tutkinnon osasta, Ravintolan tarjoilutyössä toimiminen (40 osaamispistettä), ja osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta, Baarityössä toimiminen (45 osaamispistettä) tai Ruokaravintolassa toimiminen (45 osaamispistettä), sekä valinnaisista tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: https://www.gradia.fi/oppisopimus

Kustannukset

Omaehtoisen koulutusmaksu 400 €.
Oppisopimuskoulutus maksuton.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
24.6.–31.7. ma–pe klo 12–15

Aika

-