Laajuus

Opintojen laajuus on 45 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 0,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Tutkinto soveltuu henkilölle, joka haluaa toimii tarjoilijana tai baarimestarina erilaisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai haluaa laajentaa ja syventää nykyistä osaamistaan baarin asiakaspalvelutehtävissä.
Työssä voi erikoistua joko Baarin asiakaspalvelun osaamisalalle tai Ravintolan asiakaspalvelun osaamisalalle.

Hakeutuminen

Hakuaikaa on jatkettu 31.1.2020 saakka.

Kelpoisuusvaatimukset

Pystyt toimimaan asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa.

Kuvaus

Tutkinnon suoritettuasi saat monipuolisen osaamisen tarjoilijan tai baarimestarin työstä ja voit työskennellä laajasti erilaisin liikeideoin toimivissa baarin asiakaspalvelutehtävissä. Opiskeluun kuuluu lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua, ennakko- ja kehittämistehtäviä sekä työelämässä oppimista. Koulutus kestää noin 0,5 vuotta. Opiskelu on mahdollista työn ohessa ja voit jatkaa opintoja ja suorittaa koko tutkinnon tai muita yksittäisiä tutkinnon osia.

Rakenne

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon laajuus on 120 osaamispistettä.

Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:
baarin asiakaspalvelun osaamisala, baarimestari
ravintolan asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija.

Tutkinto muodostuu tutkinnon pakollisesta tutkinnon osasta, Ravintolan tarjoilutyössä toimiminen (40 osaamispistettä), ja osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta, Baarityössä toimiminen (45 osaamispistettä) tai
Ruokaravintolassa toimiminen (45 osaamispistettä), sekä
valinnaisista tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: https://www.gradia.fi/oppisopimus

Kustannukset

Omaehtoisen koulutusmaksu150 €. Oppisopimuskoulutus maksuton.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Aika

-