Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille, joilla on Ravitsemispalveluissa toimiminen -tutkinnon osa tai sitä vastaavat opinnot suoritettuna. Lisäksi opiskelijan suomen kielen taito tulee olla tasolla, jolla hän selviytyy opinnoissa ja työharjoittelussa ammattikeittiössä.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Ravintola- ja cateringalan perustutkinnosta 4 tutkinnon osaa:

Pakolliset: Lounasruokien valmistus ja Annosruokien valmistus

Kaksi valinnaisista tutkinnon osaa esim:
Suurkeittiön ruokatuotanto
Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot
Kahvilapalvelut
À la carte -ruuanvalmistus
Tilaus- ja juhlaruokien valmistus
Katu- ja pikaruokien valmistus

Rakenne

Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon puuttuvat tutkinnon osat
Suomi toisena kielenä ammatillinen (opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot)
Yhteiset tutkinnon osat: HOKSin mukaan sovittava määrä
Työnhakuun valmentaminen ja jatkosuunnitelman laatiminen
Lupa- ja korttikoulutukset: Hygieniaosaaminen, Hätäensiapu
Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on joustavaa ja ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanteet. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat ja mahdolliset tukitoimet. Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua sisältäen alalle tyypillisesti jonkin verraan ilta- ja viikonloppuopiskelua.
Oppilaitoksessa opiskellessasi opintosi koostuvat kontakti- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Koulutuksen aikana voi hakeutua ulkomaille. Tutkinnon voi suorittaa oppisopimuksella, jos sinulla on työsuhde tai toimit yrittäjänä. Työajan tulee olla keskimäärin 25h viikossa.
Opiskelu on omaehtoista päätoimista ammatillista koulutusta ja oikeuttaa Kelan opintotukeen, ehtojen täyttyessä työttömyysetuuteen (te-toimisto) tai aikuiskoulutustukeen (Koulutusrahasto).

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
24.6.–31.7. ma–pe klo 12–15

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä