Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen kesto riippuu henkilön aiemmasta osaamisesta ja tavoitelluista tutkinnon osien määrästä.

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Oletko kiinnostunut kuorma-autojen ja työkoneiden huoltamisesta ja korjaamisesta? Tässä koulutuksessa opiskelet autojen ja työkoneiden moottoritekniikkaa, hydrauliikkaa, voimansiirtojärjestelmiä, sähkötekniikkaa. Ymmärrät lisäksi vastuusi työn laadusta ja koneiden sekä laitteiden toimivuudesta.
Opinnot sopivat sinulle, jos olet:
• Oma-aloitteinen, täsmällinen ja pystyt sitoutumaan päätoimiseen opiskeluun
• Olet vähintään 18-vuotias
• Sinulta löytyy työelämäkokemusta, eli työelämän pelisäännöt on sinulle jo tutut.
Eduksi on aiempi esim. työn kautta hankittu osaaminen korjaus- ja huoltotöistä pienkoneiden, autojen, traktoreiden tai jopa työkoneiden parissa.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku ja opinnot alkavat 16.1.2023.

Koulutus toteutetaan Gradian Lievestuoreen toimipisteessä, sekä Jyväskylässä joiltakin osin.

Kelpoisuusvaatimukset

Vähintään 18-vuoden ikä.

Opiskelijat valitaan hakupisteiden perusteella. Pisteisiin vaikuttavat lähtökohdat, sekä haastattelu.

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio
Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen….

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Raskaan kaluston asentajista on työmarkkinoilla kova kysyntä. Näihin tehtäviin on hyvin vähän koulutusta tarjolla.

Lievestuoreen toimipisteeseemme valmistui kesällä 2022 uudet raskaan kaluston korjaamotilat, joten pystymme tarjoamaan monipuolista raskaan kaluston asentajakoulutusta myös jatkuvan haun kautta hakeville. Lievestuoreen toimipisteessä toimii myös logistiikka-ala ja maarakennusala, joten asentajakoulutukseen on käytettävissä monipuolinen auto- ja konekalusto.

Raskaan kaluston asentajakoulutuksen aikana saat monipuolisen opin raskaan autokaluston ja maarakennuskoneiden ja muiden työkoneiden huoltoihin ja korjauksiin. Oppilaitoksellamme on paljon auto- ja konekalustoa, joiden huoltoja ja korjauksia päästään opintojen aikana käytännön tasolla toteuttamaan.

Voit ottaa opinnoissasi tavoitteeksi ajoneuvoalan perustutkinnon, jolloin ammattinimikkeeksi tulee tutkinnon suoritettuasi hyötyajoneuvomekaanikko. Myös rakennusalan perustutkinnossa on tähän koulutukseen sopivia tutkinnon osia. Koulutuksen sisältöä päivitämme opiskelijaryhmän tarpeiden pohjalta heti koulutuksen alussa.

Koulutuksen voit suorittaa myös niin, että opiskelet oppilaitoksessa ensimmäisen puoli vuotta ja sen aikana hankit oppisopimuspaikan sopivasta yrityksestä, jossa jatkat opintosi loppuun työskentelyn ja opintojen yhdistelmänä.

Rakenne

Ajoneuvoalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Ammatilliset tutkinnon osat (145 osp):
Ajoneuvotekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat (85 osp), hyötyajoneuvomekaanikkoa:
• Ajoneuvon huoltotyöt, 25 osp
• Alustan korjaustyöt, 15 osp
• Jarrujen korjaus, 10 osp
• Sähköjärjestelmän kunnon määrittäminen, 10 osp
• Ajoneuvon määräaikaishuolto, 25 osp

Hyötyajoneuvomekaanikko (otettava 30-60 osp): (Gradian tarjoamat vaihtoehdot)
• Polttomoottorin korjaus, 15 osp
• Hyötyajoneuvojen korjaus, 30 osp
• Työkoneiden korjaus, 30 osp
• Perävaunujen korjaustyöt, 15 osp
Hyötyajoneuvomekaanikon valinnaiset osat:
• Metsä- ja puutarhakoneiden huolto, 15 osp
• Sähkö- ja ohjausjärjestelmien diagnostiikka, 15 osp
• Sähköjärjestelmien mittaaminen, 15 osp
• Voimansiirron korjaus, 15 osp
• Yrityksessä toimiminen, 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Monta tapaa opiskella

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Koulutuksen voi suorittaa osatutkintona, jolloin kesto on noin puoli vuotta. Jos tavoite on suorittaa koko tutkinto, niin ammatilliset opinnot kestävät noin 0,5-1,5 vuotta. Näiden lisäksi koko tutkintoon voi olla tarve suorittaa yhteiset opinnot, jotka voi pääosin suorittaa ammatillisten opintojen kanssa rinnakkain.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Tähän koulutukseen ei sisälly oppilaitoksen perimiä kustannuksia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Suoritettu tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko opinnoille on esimerkiksi insinöörin koulutus ammattikorkeakoulussa.

Kun olet hankkinut alan osaamista työelämässä, voit myös hakeutua esimerkiksi ajoneuvoalan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä