Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 vuosi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutukseen voivat hakea työttömät tai työttömyysuhanalaiset henkilöt, joilla on pitkä kokemus talonrakennusalan tai infra-alan monipuolisista tehtävistä tai teknikon, insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto ja henkilöt ovat hakeutumassa alan työnjohtotehtäviin.

Osaaville rakennusalan työnjohtajille on kysyntää, sillä työnjohtajapulaa rajoittaa jo alan yritysten toimintaa. Mikäli tähtäät esimiestehtäviin ja olet valmis kantamaan vastuuta, tämä koulutus antaa valmiudet toimia alalla työnjohtajana.

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimakoulutusta. Koulutukseen haetaan TE-palveluiden internet-sivujen kautta. Pääset TE-palveluiden sivuille alla olevan hakupainikkeen kautta. Valinnat koulutukseen tekee TE-toimisto.

Kuvaus

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia työnjohtajana talonrakentamisen, maanrakennuksen, talotekniikan tai rakennustuoteteollisuuden tehtävissä. Hän osaa toimia esimiehenä omalla rakentamisen vastuualueellaan huomioiden taloudelliset, turvalliset sekä ympäristön huomioivat toimintatavat ja näkökohdat. Hän tuntee oman vastuualueensa erityispiirteet ja huomioi ne työntekijöiden sekä asiakkaiden näkökulmasta. Vaadittava ammattitaito osoitetaan toimimalla rakennustuotantoalan työnjohtotehtävissä ja kehittämällä toimintaa kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

Rakenne

Orientoivat opinnot
Esimies-, työsuhde- ja neuvottelutaitojen hallinta
Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinta
Sopimustekniikan ja määräyksien hallinta
Tehtäväsuunnittelu, tuotannonohjaus ja -valvonta
Logistiikan ja hankintojen hallinta
Suunnitelmien hallinta
Ajallinen suunnittelu ja valvonta
Kustannussuunnittelu ja valvonta
Rakennusalan laadunohjaus
Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta
Työturvallisuuskortti
Tulityökortti
Henkilönostinkoulutus
Hätäensiapu

Monta tapaa opiskella

Koulutus onmonimuoto-opiskelua sisältäen noin 50 lähipäivää ja kirjallisia projektitöitä. Koulutukseen kuuluu myös harjoittelu työpaikalla työnjohtotehtävissä.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
22.6.–31.7. ma–pe klo 09–12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä