Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Maarakennus

Paikkakunta

Laukaa

Toteutusaika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Kohderyhmänä ovat maarakennusalan monipuolisista tehvävistä kiinnostuneet henkilöt. Koulutus edellyttää voimassa olevaa B -luokan ajokorttia ja riittävän hyvää suomen kielen taitoa. Opetuskieli on suomi.

Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille.

Kuvaus

Koulutuksen sisältö ja toteutustapa on suunnattu alalle tuleville uusille työntekijöille. Aiempaa kokemusta maarakennuskoneista ei tarvita. Opintoihin sisältyy lähiopetusta oppilaitoksessa ja osaamisen hankkimista alan yrityksissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on n. 14 viikkoa koulutuksen lopussa, ja sen aikana tulee suoritetuksi tutkinnon edellyttämät näytöt

Koulutuksen suoritettuasi osaat tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä käyttää turvallisesti ainakin yhtä maarakennuskonetta tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Osaat käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä sekä tehdä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä.

Maarakennusala on hyvä työllistäjä ja ammattitaitoisille maarakennuskoneenkuljettajille on jatkuvasti kysyntää. Kausiluonteista työtä tasaa talviaikaan liikennealueiden hoitotyöt sekä koneiden huolto- ja korjaustyöt. Näihin kaikkiin saat osaamista tämän koulutuksen myötä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen alussa opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisuunnitelma HOKS, joka pohjautuu opiskelijan aiempaan osaamiseen ja tutkinnon/ammatin osaamisvaatimuksiin. Koulutus sisältää valittuihin tutkinnon osiin liittyviä opintoja, joten opintojen sisältö ja kesto ovat yksilölliset. Kestoon vaikuttaa osaltaan myös yhteisten tutkinnon osien opintojen aiemmat suoritukset ja opiskelijan omat tavoitteet (osa-/kokotutkinto).

Tarjonnastamme on poistunut mahdollisuus valita opintoihin tutkinnon osat Kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja Maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä. Myöskään C -luokan ajokorttiopinnot eivät enää sisälly Gradia maarakennusalan tutkintotavoitteisiin koulutuksiin. Näitä koulutuksia Gradiassa järjestää logistiikka-ala.

Koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnossa vaadittavat kortit: Hätäensiapu, Tieturva 1, Tulityökortti, Työturvallsuuskortti, Vesityökortti.
Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Ammatilliset, pakolliset osat:
- Rakennustyömaalla toimiminen, 25 osp
- Maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen, 30 osp

Ammatilliset, valinnaiset osat:
- Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 1, 15 osp
- Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 2, 15 osp
- Maarakennuskoneen huolto, 15 osp
- Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö kesällä, 15 osp
- Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö talvella, 15 osp
- Maarakennuskoneiden 3D -ohjaus, 15 osp
- Piharakentaminen, 15 osp
- Tasokiviasennus, 15 osp
- muita vaihtoehtoja, mikäli työssäoppimispaikka on niille sopiva

Yhteiset tutkinnon osat:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opetuksessa käytettävää konekalustoamme ovat tela-ja pyöräalustaiset kaivukoneet, kaivurikuormaaja, minikaivukoneet, pyöräkuormaajat, tiehöylä, puskutraktori, traktoridumpperit ja traktorit.

Kustannukset

Opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit sekä välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja turvavarusteet.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/oppimaan
hakupalvelut@gradia.fi
040 341 6193

Savolainen Kirsti

Lehtori (opinto-ohjaaja)

Kuljettajakoulutus, liikenneopettajakoulutus, logistiikka, maarakennus, ohjauspalvelut, puuala, puutekniikka, turvallisuusala, varastoala