Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Tutkinnon perusteet ovat uudistuneet 1.1.2019, uusi tutkinto on nimeltään Metsäalan erikoisammattitutkinto, puunkorjuun osaamisala. Koulutukseen haku avautuu elokuussa 2019.

Puunkorjuun erikoisammattitutkinto sopii sinulle, jos olet kiinnostunut itsenäisestä, vastuullisesta ja monipuolisesta työstä. Hakeudu koulutukseen, jos haluat laajentaa osaamistasi, toimia esimiestehtävissä, tiiminvetäjänä tai yrittäjänä.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on aikaisempi kokemus koneellisesta puunkorjuusta ja siihen liittyvistä muista tehtävistä sekä 18 vuoden ikä.

Metsäkonealalla vaaditaan hyvää terveydentilaa. Laki ammatillisesta koulutuksesta (11.8.2017/531) ja opetushallituksen määräys opiskelijan terveydentilaa koskevista vaatimuksista ammatillisissa perustutkinnoissa (27/011/2015) määrittävät tarkemmat terveydentilavaatimukset.

Kuvaus

Koulutuksen aikana opiskelet koneellisen puunkorjuun operatiivista suunnittelua, tuotannon ohjauksen osaamista, puunkorjuun prosesseja ja työmenetelmiä. Opiskeluaikana kehität ammatillisen osaamisesi lisäksi myös yritys- ja johtamisosaamistasi.

Rakenne

Kaikille pakolliset tutkinnon osat
Puunkorjuun operatiivinen suunnittelu ja tuotannon ohjaus
Puunkorjuun liiketoiminnan kehittäminen
Esimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnonosat, joista valitaan vähintään kaksi
Koneellisen puutavaran valmistuksen ohjaus
Puutavaran lähikuljetuksen ohjaus
Energiapuun korjuun ohjaus
Koneellisen metsänhoidon ohjaus

Monta tapaa opiskella

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Se tehdään tutkinnon opetussuunnitelman sekä opiskelijan tavoitteiden ja valintojen perusteella. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Opintoihin ei sisälly valmistavaa koulutusta. Näyttötutkinnot suoritat osoittamalla tutkinnon perusteissa vaaditun osaamisen tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuudet järjestetään käytännön työtehtävissä.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 100 €. Lisäksi kustannuksia tulee mahdollisista oppikirjoista sekä lupa ja korttikoulutuksista. Opiskelijalla tulee olla tarvittava turva- ja suojavaatetus.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä