Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Koulutus soveltuu sinulle, joka olet sosiaalinen, vastuuntuntoinen ja palveluhenkinen. Sinulla on paineensietokykyä ja päätöksentekotaitoja sekä hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Haluat oppia alan tietotekniikkaa ja teknologiaa. Olet joustava ja sinulla on kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä valmiutta omaksua uusia tietoja ja taitoja oppimalla erilaisissa oppimisympäristöissä. Sinulla on hyvä terveys ja halua huolehtia omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista. Haluat kehittyä hyväksi ensihoidon ammattilaiseksi.
Perustason ensihoidon opintoihin sisältyy ajoharjoittelua ambulanssilla, joten opiskelijalla tulee olla B-luokan ajokortti ennen perustason osaamisalan opintojen alkua.

Kelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi.
Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa edellytetään käytännön tehtäviin ja työssäoppimiseen riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Terveydentilan tai toimintakyvyn rajoitteet tulee arvioida yksilöllisen hoitotilanteen mukaan.
Opiskelijavalinnan esteenä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon voi olla:
- sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että ne estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
- veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin ja työssäoppimiseen sijoittumista
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Arvioi yhteishakulomakkeessa www.opintopolku.fi -palvelussa omaa ajankohtaista terveydentilaa ja toimintakykyä. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Koulutukseen hakeutuneet kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka koostuu soveltuvuuden arvioinnista, ennakkotehtävästä, ryhmätilanteesta, yksilöhaastattelusta ja fyysisen kunnon testauksesta. Soveltuvuuskoe 8.5.2019.

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään tiimeissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii joustavuutta, paineensietokykyä sekä joustavuutta.

Perustason ensihoitajana voit työskennellä esimerkiksi pelastuslaitosten ensihoitopalveluyksiköissä, sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla tai terveyskeskusten päivystysvastaanotoilla, akuutti vuodeosastoilla sekä yliopistollisten sairaaloiden tai akuuttihoidon osastoilla ja leikkausosastoilla.

Rakenne

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat 130 osp:
- Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 25 osp
- Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 30 osp
- Ensihoidossa toimiminen 40 osp
- Akuuttihoitotyössä toimiminen 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osa 15 osp:
- Immobilisaatiohoidon toteuttaminen 15 osp
- Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimiminen 15 osp
- Huippuosaajana toimiminen 15 osp
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
- Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
- Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
- Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osien osaamistavoitteita 9 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Opintosi koostuvat kontaktiopinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena.

Käytössämme on erilaisia oppimisympäristöjä, kuten koulutusambulanssimme videokameroineen sekä ensihoidon simulaatioluokkamme. Koulutusambulanssilla pääset jo koulutuksen aikana harjoittelemaan ajamista ja kliinisiä taitoja pääset harjoittelemaan turvallisesti simulaatio Sim Man 3G -nukella.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa.
https://www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto.
https://www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Opetus on sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu työvaatetuksesta sekä oppikirjoista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat mm. AMK- opinnot kuten ensihoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, suuhygienisti, hammasteknikko, sosionomi, geronomi, toimintaterapeutti.

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto, mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto

Lisää jatkokoulutuksesta www.opintopolku.fi

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä