Terveystupa

Terveystupa on paikka, jossa Gradia Jyväskylän sosiaali- ja terveysalan lähihoitajaopiskelijat tarjoavat erilaisia hyvinvointipalveluja.

Palvelut

  • Kuntouttavat kotikäynnit sekä hyvinvointia ja toimintakykyä edistävät palvelut Villa Tauluhovin asiakkaille
  • Toiminta- ja ohjaustuokiot: erilaisille kohderyhmille terveys-, ravitsemus- ja liikuntaohjausta
  • Erilaisissa tapahtumissa tai ryhmissä avustaminen: erityisliikuntakerhot, messut ja teematapahtumat

Tarjoamme asiakkaille

Vastaamme asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin ja tuemme heidän toimintakykyään. Huomioimme samalla opiskelijoiden oppimistarpeet. Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin sosiaali- ja terveydenhuollon julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin rinnalla. 

Tarjoamme opiskelijoille

Lähihoitajapiskelijoille tarjoamme monipuolisen hyvinvoinnin- ja toimintakyvyn tukemisen paikan, jossa korostuu opiskelijoiden sisäinen yrittäjyys ja oma-aloitteisuus, ja joka kehittää itsenäistä työotetta. Työskentely on tavoitteellista ja omaa ammatti-identiteettiä kehittävää.

Yhteystiedot

Terveystupa / Villa Tauluhovi
Puistokatu 35, Jyväskylä
Toimisto, puh. 040 341 5430 ma–to klo 8.30–15.00, pe klo 8.30–13.00