Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 10-16 kuukautta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Koulutus soveltuu varastoalalle aikoville tai alalla jo jonkin aikaa toimineille, joilla ikää vähintään 18 vuotta. Huom! Työvoimakoulutuksena ensisijaisesti 20 vuotta täyttäneille työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille. Koulutus on tutkintotavoitteista ja tutkinnon suorittaminen edellyttää suomen kielen taitoa.

Tämä uusi palvelulogistiikkatyöntekijän koulutus korvaa aikaisemman varastonhoitajan koulutuksen.

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimakoulutusta. Koulutukseen haetaan TE-palveluiden internet-sivujen kautta. Pääset TE-palveluiden sivuille alla olevan hakupainikkeen kautta. Valinnat koulutukseen tekee TE-toimisto.

Kuvaus

Koulutuksen aikana opiskelija hankkii valmiudet ammattialan perustehtävien itsenäiseen hoitamiseen ja logistiikan perustutkinnon (sisälogistiikan osaamisala) suorittamiseen. Logistiikan perustutkinnon suorittanut palvelulogistiikkatyöntekijä hallitsee varastoalan tehtävät sekä käsin että koneellisesti, esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hän hallitsee varaston asiakirjat ja suoriutuu varastokirjanpidosta sekä käsin että tietotekniikkaa käyttäen.

Varastoala on vastuullista asiakaspalvelutyötä. Palvelulogistiikkatyöntekijä toimii materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa ollaan usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Palvelulogistiikkatyöntekijät työskentelevät tyypillisesti teollisuuslaitosten, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten varastoissa. Tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varaston tietojärjestelmien käyttö kuuluvat alan ammattilaisen osaamisalaan, mutta hän tuntee myös varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat.

Koulutus toteutetaan pääosin Lievestuoreen toimipisteessä (Ajoneuvontie 21, Lievestuore).

Rakenne

Koulutuksen kesto on noin 12 kk yhteiset tutkinnon osat hyväksiluettuna. Yhteisten tutkinnon osien kanssa kesto on noin 18 kk. Lopullinen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Opintoihin kuuluu teoriaopintoja ja työssäoppimista, jota koulutuksen kokonaiskestosta on noin 5 kuukautta. Koulutuksen suorittamiseksi tarvitsee olla käytettävissä tietokone mikrofonilla ja kaiuttimilla varustettuna sekä internet-yhteys.

Logistiikan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat ovat laajuudeltaan 100 osp ja muodostuvat seuraavista tutkinnon osista:
- Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
- Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen, 30 osp
- Tavaran keräily ja pakkaaminen, 30 osp
- Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely, 25 osp

Valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista valitaan yhteensä 45 osp laajuiset osiot, valinnaisia ovat esimerkiksi seuraavat:
- Inventointi, 10 osp
- Kuormalavahyllyn tarkistaminen, 10 osp
- Tavaran lähettäminen, 20 osp
- Luvanvaraisten tavaroiden varastoiminen, 10 osp
- Varaston osto- ja myyntitoiminnoissa työskentely, 20 osp
- Terminaalissa toimiminen, 25 osp
- Vaarallisten aineiden käsitteleminen, 15 osp
- Tavaran kuljettaminen, 15 osp

Yhteisistä tutkinnon osista muodostuu 35 osp laajuiset osiot.Näitä ovat muun muassa:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset: hygieniapassi, työturvallisuuskortti ja trukinkäytön turvallisuuskoulutus.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 sekä ti ja pe klo 10-12, 12.30-14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä