Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto (varastologistiikan tai toimitusketjun hallinnan osaamisala) -työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, joilla on vähintään noin kahden vuoden kokemus varastoalan työtehtävistä tai hakijalla on palvelulogistiikan/varastoalan ammattitutkinto suoritettuna. Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista toiminnan mittaamiseen, suunnitteluun ja ohjamiseen vaikuttavista tekijöistä.

Huomioithan, että palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto on eri koulutus kuin samanaikaisesti haussa oleva palvelulogistiikan ammattitutkinto, varastologistiikka

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimakoulutusta. Koulutukseen haetaan TE-palveluiden internet-sivujen kautta. Pääset TE-palveluiden sivuille alla olevan hakupainikkeen kautta. Valinnat koulutukseen tekee TE-toimisto.

Kuvaus

Opiskelijat valitaan koulutukseen haastatteluiden perusteella. Koulutukseen pääsemiseksi vaaditaan kiinnostusta varaston tai toimitusketjun toiminnan ohjaamiseen. Edellytyksenä on hyvä terveys sekä koulutukseen ja työhön riittävä suomen kielen taito. Koulutukseen valittavilla tulee olla työvoimapoliittinen koulutustarve.

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö voi toimia työntekijänä, toimihenkilönä tai itsenäisenä yrittäjänä varastoalalla. Hän voi toimia esimiehenä, yksikön vetäjä, asiantuntijana, prosessin suunnittelijana, logistiikka suunnittelijana, varastotoimintojen suunnittelijana tai jakelun ja toimitusten suunnittelijana mm. teollisuuden-, kaupan-, julkisen-, kuljetus- ja huolinta-alan varastoissa. Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa käyttää hyvin tietoteknisiä järjestelmiä. Hän osaa mitata toimintaa sekä suunnitella ja ohjata toimintaa kerätyn datan avulla. Tutkinnon suorittanut henkilö osaa kuvata hyvin toimintaan liittyviä prosesseja. Koulutus sisältää verkko-opetusympäristöjen käyttöä, käytännön työharjoituksia ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutukseen pääsyn vaatimuksena on noin kahden vuoden kokemus varastoalan työtehtävistä tai hakijalla on palvelulogistiikan/varastoalan ammattitutkinto suoritettuna. Koulutuksen suorittamiseksi tarvitsee olla käytettävissä tietokone, jossa kaiuttimet ja mikrofoni sekä internetyhteys.

Ammattitaito osoitetaan ja tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Koulutus alkaa kuuden viikon orientoivalla jaksolla, jonka aikana kartoitetaan osaaminen sekä soveltuvuus tutkinnon suorittamiseen. Orientoivan jakson aikana laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siinä otetaan huomioon aikaisempi koulutus ja työkokemus. HOKS määrittelee myös koulutuksen keston, joka on noin yksi vuosi. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on noin kahden vuoden kokemus varastoalan työtehtävistä tai henkilöllä on palvelulogistiikan/varastoalan ammattitutkinto suoritettuna.

Rakenne

Koulutuksen sisältö:
o Taloudenhallinta
o Tavoitteellinen liiketoiminta
o Prosessit ja lean
o Vastuullinen liiketoiminta
o Tieto- ja työturvallisuus
o Työturvallisuus ja työsuojelu + työlainsäädäntö
o Digitaaliset työvälineet
o Varastotyön tekeminen
o Tiekuljetussopimuslaki ja kuljetuspalvelutarjonta
o Rahtikirjat ja rahditusperusteet
o Ensiapukoulutus
o Trukkikorttikoulutus
o Tilaus-toimitusketju ja toimituslausekkeet
o Varastonohjaus
o Toimitusketjun hallinta
o Esimiehenä toimiminen
o Kulttuurisen moninaisuuden johtaminen
o Henkilöstöprosessit
o Henkilöstön osaamisen kartoittaminen
o Henkilöstön osaamisen kehittäminen
o Henkilöstönvoimavarojen suunnittelu ja johtaminen
o Työhyvinvoinnin kehittäminen
o Perehdytys ja työnopastaminen
o Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja kehitystyön suunnittelu
o Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
o Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen ja asiakasviestintä
o Tietotekniikka
o Hankintojen valmistelu ja toteuttaminen
o Vaarallisten aineiden varastointi

Tutkintorakenne:
Pakolliset tutkinnon osat
o Toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen
o Varastointiprosessin hallinta (varastologistiikan osaamisala)
o Toimitusketjun hallinta (toimitusketun hallinnan osaamisala)

Valinnaiset tutkinnon osat (joista on valittava kaksi)
o Asiakkuuksien hoitaminen (toimitusketun hallinnan osaamisala)
o Esimiehenä toimiminen
o Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen (toimitusketun hallinnan osaamisala)
o Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
o Toimitusketjun hallinta (varastologistiikan osaamisala)
o Luvanvaraisten aineiden käsittely ja varastointi (varastologistiikan osaamisala)
o Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta
o Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta esim. toimitusprosessin toteuttaminen tai varastotyön tekeminen

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä