Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Palvelulogistiikan ammattitutkinto varastologistiikan osaamisalalla on tarkoitettu henkilölle, joka työskentelee varastoalan työtehtävissä ja jolla on vähintään noin kahden vuoden kokemus varastoalan työtehtävistä. Koulutus ja tutkinto suoritetaan työn ohessa.
Varastologistiikan osaamisalan suorittanut voi toimia työntekijänä, toimihenkilönä ja itsenäisenä yrittäjänä varastoalalla. Hän voi toimia varastotyöntekijänä, logistiikkatyöntekijänä, varastonhoitajana, työnopastajana, varastomyyjänä tai tiiminvetäjänä mm. teollisuuden, kaupan, julkisen, kuljetus- ja huolinta-alan varastoissa.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen valittavalla tulee olla hyvä terveys sekä koulutukseen ja työhön riittävä suomen kielen taito.

Kuvaus

Koulutus sisältää verkko-opetusympäristöjen käyttöä, käytännön työharjoituksia ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammattitaito osoitetaan ja tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä.

Koulutus alkaa kolmen viikon orientoivalla jaksolla, jonka aikana kartoitetaan osaaminen sekä soveltuvuus tutkinnon suorittamiseen. Orientoivan jakson aikana laadimme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä otetaan huomioon aikaisempi koulutuksesi ja työkokemuksesi. HOKS määrittelee myös koulutuksen keston, joka on noin yksi vuosi. Orientoivan jakson aikana voit perustelluista syistä päättää koulutuksen.

Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista varastoalan työtehtävissä ja varastotoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Tutkinnon suorittanut ymmärtää miten tilaustoimitusketju toimii ja tuntee varaston ohjauksen periaatteet ja keskeisiä mittareita. Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on hyvä osaaminen varastoalan perustyötehtävissä: vastaanotto-, säilytys-, keräily-, pakkaus-, lähetys-, inventointi- ja trukkityön tekeminen sekä työssä syntyvien jätteiden lajittelu. Hän käyttää varastotyössä tarvittavia koneita ja laitteita sujuvasti ja turvallisesti. Hän osaa hyödyntää varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella työtään siten, että hän ottaa huomioon varastoinnin osana yrityksen tilaus-toimitusketjua. Tutkinnon suorittajan muu osaaminen riippuu siitä, minkä valinnaisen tutkinnon osan hän suorittaa.

Rakenne

Koulutuksen sisältö
• Varastotyön tekeminen
• EA1
• Trukkikorttikoulutus
• Varastotyön suunnittelu
• Atk
• Tieto- ja työturvallisuus
• Tilaustoimitusketju ja toimituslausekkeet
• Varastonohjaus

Tutkintorakenne
Pakolliset tutkinnon osat
o Varastotyön tekeminen
o Varastotyön suunnittelu

Valinnaiset tutkinnon osat (joista on valittava yksi)
o Huolinta
o Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu
o Operatiivisten hankintojen valmistelut ja toteuttaminen
o Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen
o Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin
o Varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa
o Vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely
o Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Kustannukset

Suoraan oppilaitokseen hakiessa ("Hae koulutukseen" -painike sivun alalaidassa) koulutusmaksu on 350 €. Tarvittaessa voit saada opintoihisi Kelan opintotukea tai tietyin edellytyksin työttömyysetuutta omaehtoisen opiskelun ajaksi, lisätietoja TE -toimistosta.

Osa opiskelupaikoista (5) on varattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joille koulutus on maksuton. Näitä opiskelupaikkoja haetaan TE -toimiston kautta:

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/685902?searchPhrase=palvelulogist…
tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Koska valinta koulutukseen tai mahdolliseen haastatteluun perustuvat hakemuksessa esitettyihin tietoihin, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm., miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta. Tarkistathan työvoimakoulutukseen hakiessa, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.
Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
24.6.–31.7. ma–pe klo 12–15

Aika

-