Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS)

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Palvelulogistiikan ammattitutkinto (varastologistiikan osaamisala) -työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, joilla on vähintään noin kahden vuoden kokemus varastoalan työtehtävistä. Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista varastoalan työtehtävissä ja varastotoimintaan vaikuttavista tekijöistä.

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon varastologistiikan osaamisalan suorittanut henkilö voi toimia varastoalalla työntekijänä, toimihenkilönä ja itsenäisenä yrittäjänä. Hän voi toimia varastotyöntekijänä, logistiikkatyöntekijänä, varastonhoitajana, työnopastajana, varastomyyjänä tai tiiminvetäjänä muun muassa teollisuuden, kaupan, julkisen, kuljetus- ja huolinta-alan varastoissa.

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimakoulutusta. Koulutukseen haetaan TE-palveluiden internet-sivujen kautta. Pääset TE-palveluiden sivuille alla olevan hakupainikkeen kautta. Valinnat koulutukseen tekee TE-toimisto.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen valittavalla tulee olla hyvä terveys sekä koulutukseen ja työhön riittävä suomen kielen taito. Koulutukseen valittavilla tulee olla työvoimapoliittinen koulutustarve.

Kuvaus

Ammattitaito osoitetaan ja tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Koulutus alkaa kuuden viikon orientoivalla jaksolla, jonka aikana kartoitetaan osaaminen sekä soveltuvuus tutkinnon suorittamiseen. Orientoivan jakson aikana laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siinä otetaan huomioon aikaisempi koulutus ja työkokemus. HOKS määrittelee myös koulutuksen keston, joka on noin yksi vuosi. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on noin vuoden kokemus varastoalan työtehtävistä tai henkilöllä on logistiikan perustutkinto suoritettuna ja noin 0,5 vuoden kokemus varastoalan työtehtävistä.

Osa opinnoista suoritetaan Lievestuoreen toimipisteessä.

Rakenne

Koulutuksen suorittamiseksi tarvitsee olla käytettävissä tietokone varustettuna kaiuttimilla ja mikrofinilla sekä internetyhteys.

Koulutuksen sisältö:
o Varastotyön tekeminen
o Ensiapukoulutus
o Trukkikorttikoulutus
o Varastotyön suunnittelu
o Tietotekniikka
o Tieto- ja työturvallisuus
o Tilaustoimitusketju ja toimituslausekkeet
o Tiekuljetussopimuslaki ja kuljetuspalvelutarjonta
o Varastonohjaus
o Perehdyttäminen
o Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja kehitystyön suunnittelu
o Hankintojen valmistelu ja toteuttaminen
o Vaarallisten aineiden varastointi

Tutkintorakenne:
Pakolliset tutkinnon osat
o Varastotyön tekeminen
o Varastotyön suunnittelu

Valinnaiset tutkinnon osat (joista on valittava yksi)
o Huolinta
o Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu
o Operatiivisten hankintojen valmistelut ja toteuttaminen
o Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen
o Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin
o Varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa
o Varastotyön tekeminen automatisoidussa varastossa
o Sähköisten logistiikkapalvelujen hoitaminen
o Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä