Laajuus

Laajuus 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS)

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Palvelulogistiikan ammattitutkinto (varastologistiikan osaamisala) -työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, joilla on vähintään noin kahden vuoden kokemus varastoalan työtehtävistä. Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista varastoalan työtehtävissä ja varastotoimintaan vaikuttavista tekijöistä.
Koulutukseen valittavilla tulee olla työvoimapoliittinen koulutustarve.

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon varastologistiikan osaamisalan suorittanut henkilö voi toimia varastoalalla työntekijänä, toimihenkilönä ja itsenäisenä yrittäjänä. Hän voi toimia varastotyöntekijänä, logistiikkatyöntekijänä, varastonhoitajana, työnopastajana, varastomyyjänä tai tiiminvetäjänä muun muassa teollisuuden, kaupan, julkisen, kuljetus- ja huolinta-alan varastoissa.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen valittavalla tulee olla hyvä terveys sekä koulutukseen ja työhön riittävä suomen kielen taito.

Kuvaus

Ammattitaito osoitetaan ja tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Koulutus alkaa kolmen viikon orientoivalla jaksolla, jonka aikana kartoitetaan osaaminen sekä soveltuvuus tutkinnon suorittamiseen. Orientoivan jakson aikana laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siinä otetaan huomioon aikaisempi koulutus ja työkokemus. HOKS määrittelee myös koulutuksen keston, joka on noin yksi vuosi. Orientoivan jakson aikana koulutuksen voi perustelluista syistä keskeyttää.

Rakenne

Koulutuksen suorittamiseksi tarvitsee olla käytettävissä tietokone varustettuna kaiuttimilla ja mikrofinilla sekä internetyhteys.

Koulutuksen sisältö:
o Varastotyön tekeminen
o Ensiapukoulutus
o Trukkikorttikoulutus
o Varastotyön suunnittelu
o Tietotekniikka
o Tieto- ja työturvallisuus
o Tilaustoimitusketju ja toimituslausekkeet
o Tiekuljetussopimuslaki ja kuljetuspalvelutarjonta
o Varastonohjaus
o Perehdyttäminen
o Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja kehitystyön suunnittelu
o Hankintojen valmistelu ja toteuttaminen
o Vaarallisten aineiden varastointi

Tutkintorakenne:
Pakolliset tutkinnon osat
o Varastotyön tekeminen
o Varastotyön suunnittelu

Valinnaiset tutkinnon osat (joista on valittava yksi)
o Huolinta
o Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu
o Operatiivisten hankintojen valmistelut ja toteuttaminen
o Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen
o Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin
o Varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa
o Varastotyön tekeminen automatisoidussa varastossa
o Sähköisten logistiikkapalvelujen hoitaminen
o Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä