Laajuus

7 h

Aika

Hakuaika

-

Kenelle

Työpaikat monikulttuuristuvat sekä työntekijöiden, yhteistyötahojen että asiakkaiden osalta. Onko sinulla tietoa, osaamista ja vaadittava asenne eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kohtaamiseen ja heidän esihenkilönään toimimiseen? Tiedätkö, miten viestitään kulttuurisensitiivisesti ja selkeästi? Entä miten edistetään kulttuurien yhdenvertaista huomioimista? Mitä hyötyä kulttuurisesta moninaisuudesta on työelämässä?

Tämä koulutus on tarkoitettu esihenkilöille ja asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka tarvitsevat sekä teoreettista että käytännöllistä osaamista toimia työelämän tilanteissa, joissa kulttuurit kohtaavat. Koulutus sopii yksittäisenä päivänä kenelle vain aiheesta tietoa tarvitsevalle. Se tukee ja monipuolistaa johtajaopintojen kokonaisuutta.

Kuvaus

Koulutus toteutetaan tarvittaessa lähi- ja etätoteutuksen yhdistelmänä ns. hybridinä. Lähitoteutus on teeman luonteen huomioiden kuitenkin suositeltavampi. Koulutuksessa hyödynnetään digivälineitä ja videoita sekä tarjotaan runsaasti linkkejä lisätiedon lähteiksi.

Koulutuksessa pohditaan omia asenteita, saadaan ajankohtaista tietoa maahanmuutosta ja perehdytään teemaan liittyviin käsitteisiin. Samalla työstetään osallistujien interkulttuurista kompentenssia ja opitaan huomioimaan kulttuurinen moninaisuus voimavarana. Saat käytännön vinkkejä, miten perehdytyksessä ja ohjauksessa voit tukea parhaiten eri kulttuurista tulevia ja miten tehdä se selkeästi. Tutustumme yleisimpiin teorioihin ja siihen, miten ne selittävät kulttuurieroja. Teemme myös tehtäviä ja harjoituksia teemaan liittyen. Koulutuksen jälkeen olet valmiimpi ja varmempi toimiessasi eri kulttuureista tulevien kanssa työelämässä.

Opiskelijapalautetta:
Innostava ja osallistava opettamisen tapa. Kiintoisa ja ajatuksia herättävä päivä! Materiaalit vaikuttavat erittäin hyvältä, riittää pitkäksi aikaa pohdittavaa. Mukavasti oli erilaisia oppimisen tapoja hyödynnetty.

Aika: 1.6.2023 klo 8.15-14.45
Paikka: Viitaniementie 1 A luokkatila VN.A2.225

Rakenne

- Kulttuurin ja moninaisuuden määrittelyä
- Eri kulttuureista tulevien huomioiminen esimiestyössä
- Kulttuurien kohtaamisen edistäminen
- Kulttuurien välinen viestintä ja kulttuurierot

Kustannukset

120 € (sisältää alv)

Peruutusehdot

Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Aika

Paikkakunta

Jyväskylä

Koulutuksen osoite

Aika: 01.06.2023 Paikka: Viitaniementie 1 A luokkatila VN.A2.225