Laajuus

Opintojen laajuus on 50 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Haluatko ohjata työssäsi asiakkaita koulutus- ja työelämän muutostilanteissa? Haluatko lisätä osaamistasi ja kehittää ammattitaitoasi vaativissa ohjaus- ja asiakastilanteissa? Oletko kiinnostunut osaamisen kehittymisestä ja työllistymisestä?

Tule suorittamaan Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus -tutkinnon osa, joka on osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa, ohjauksen osaamisalaa.

Hakeutuminen

Seuraavan kerran tutkinnon osa on tarjolla keväällä 2022.

Kelpoisuusvaatimukset

Opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on jo aiempi perustutkinto sosiaali- ja terveysalalta, kasvatus- ja ohjausalalta tai muulta soveltuvalta alalta tai hänellä on alan pitempiaikaista työkokemusta.

Hakija kutsutaan haastatteluun ja soveltuvuus alalle arvioidaan. Mikäli hakija ei saavu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Koulutuksen alkuvaiheessa opiskelijalta pyydetään myös rikostaustaote.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Tutkinnon osan suoritettuasi osaat ohjata asiakasta osaamisen kehittämisessä ja työllistyvyydessä. Osaat käyttää yksilö- ja ryhmämenetelmiä työllistyvyyden edistämiseksi ja osaat toimia monialaisissa yhteistyöverkostoissa.

Rakenne

Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 osp, sisällöt:
1. Työllistyvyyttä tukeva ohjausprosessiosaaminen
2. Työllistyvyyttä edistävä menetelmäosaaminen
3. Yhteistyö- ja verkosto-osaaminen

Opinnot sijoittuvat maalis-kesäkuulle 2022. Lähipäivät ovat 15.-16.3., 12.-13.4. ja 3.5. Työssäoppiminen ja lähipäivien jälkeinen näyttö henkilökohtaistetaan.

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät 3 lähiopetuspäivää, itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on koko opintojen ajan, joten tarvitset opintoja tukevan työpaikan. Vaadittavan ammattitaidon osoitat näytössä työpaikalla.

Voit opiskella työn ohessa ja/tai toiselta paikkakunnalta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Tutkinnon osan suorittaminen maksaa 200 euroa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon osan suoritettuasi voit halutessasi hakea opiskelemaan koko tutkintoa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä