Laajuus

Opintojen laajuus on 50 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Haluatko ohjata asiakkaita osaamisen kehittämisessä ja työllistymiseen liittyvissä muutostilanteissa? Oletko kiinnostunut yksilö- ja ryhmäohjauksesta tai haluat tehdä monialaista verkostotyötä ja hyödyntää digitaalisia toimintaympäristöjä? Tule opiskelemaan Osaamisen ja työllistyvyyden ohjausta, joka on osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa, ohjauksen osaamisalaa.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat lisätä osaamista ja kehittää ammattitaitoaan nivel- ja muutosvaiheen ohjaus- ja asiakastilanteissa. Opinnot toteutetaan työelämäpainotteisesti eli sinulle tulee olla opiskelua varten soveltuva työpaikka. Oppimisympäristönä voi toimia esim. työpaja, ammatillinen oppilaitos, erityisoppilaitos, erilaiset uraohjausta ja työllisyyttä edistävät palvelut (hankkeet, Te, Kuntakokeilu, Ohjaamo), sosiaalisen tai ammatillisen kuntoutuksen toimijat ja etsivä nuorisotyö.

Hakeutuminen

Hakuaika tähän tutkinnon osaan on 1.4.2022-15.3.2023. Hakijat haastatellaan.

Koulutukseen sisältyvät lähiopiskelupäivät ovat keväällä 2023.

Kelpoisuusvaatimukset

Opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on jo aiempi perustutkinto sosiaali- ja terveysalalta, kasvatus- ja ohjausalalta tai muulta soveltuvalta alalta tai hänellä on alan työkokemusta.

Hakija kutsutaan haastatteluun ja soveltuvuus alalle arvioidaan. Mikäli hakija ei saavu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Koulutuksen alkuvaiheessa opiskelijalta pyydetään myös rikosrekisteriote.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Tutkinnon osan suoritettuasi saat valmiuksia toimia vaativissa asiakas- ja ohjaustilanteissa esimerkiksi ohjaajana, yksilö-, työ- tai omavalmentajana, uraohjaajana tai ammatillisena ohjaajana/opiskelija-avustajana. Osaat ohjata asiakasta suunnitelmallisesti ja asiakaslähtöisesti osaamisen kehittämisessä ja työllistyvyydessä. Osaat käyttää yksilö- ja ryhmämenetelmiä ja toimia monialaisissa yhteistyöverkostoissa.

Rakenne

Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 osp, sisällöt:
• Työllistyvyyttä tukeva ohjausprosessiosaaminen
• Työllistyvyyttä edistävä menetelmäosaaminen
• Yhteistyö- ja verkosto-osaaminen

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät viisi lähiopetuspäivää, itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja. Lähiopiskelupäivät ovat 8.-9.3., 12.-13.4. ja 3.5.2023. Pitkämatkalaiset voivat osallistua lähipäiviin myös etäyhteydellä, eli voit opiskella työn ohessa ja/tai toiselta paikkakunnalta. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on koko opintojen ajan, joten tarvitset opintoja tukevan työpaikan. Vaadittavan ammattitaidon osoitat näytössä työpaikalla.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on tutkinnon osassa 190€ ja koko tutkinnossa 490€.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon osan suoritettuasi voit halutessasi hakea opiskelemaan koko tutkintoa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä