Sähkö ja turvallisuus: perustutkinnot

Sähkö- ja automaatioalan  perustutkinnossa opit sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennuksia sekä kunnossapito- ja huoltotöitä. Turvallisuusalan perustutkinto tarjoaa monipuolisen tietotaidon turvallisuusalalla työskentelyyn.

Tutustu ja hae koulutuksiin!

Opiskelusta ja työtehtävistä

Sähkö- ja automaatioalan opinnoista valmistut sähköasentajaksi tai automaatioasentajaksi. Voit työskennellä asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä. Turvallisuusalan opinnoista valmistut turvallisuusvalvojaksi.

Turvallisuusalan opintojen aikana suoritat vartijan ja järjestyksenvalvojan korttikoulutukset. Niiden suorittamisen jälkeen voit hakea hyväksyntää vartijaksi ja järjestyksenvalvojaksi poliisilaitokselta.

Turvallisuusalalta valmistuttuasi voit työskennellä muun muassa vartijana, järjestyksenvalvojana, vastaanottovirkailijana, vahtimestarina, turvajärjestelmien suunnittelijana tai asentajana sekä tietoturvan parissa.

Ammatillinen perustutkinto antaa ammatin ja laajat ammatilliset perusvalmiudet alan työtehtäviin. Työelämässä nimikkeet voivat toki olla – ja usein ovatkin – erit kuin tutkintonimikkeet. Ammatillinen perustutkinto koostuu usein kahdesta tai useammasta osaamisalasta, joista opiskelija valitsee suuntansa. Tutkintoon voi hakeutua joko jatkuvassa haussa tai yhteishaussa.

Opiskelijatarina: Sanni, sähköasentaja