Osaamisalat

Ammatillisen tutkinnon sisällä voidaan hakeutua osaamisalalle. Osaamisala on johonkin työelämän itsenäiseen toimintakokonaisuuteen liittyvä suuntautumisvaihtoehto.