Vahvaa taidekasvatushistoriaa

Gradia Jyväskylän musiikki ja tanssi jatkaa vahvaa taidekasvatusperinnettä, joka juontaa jo 1980-luvulta.

Jyväskylän kaupungin oppilaitoksena 1980-luvun alussa aloittanut Jyväskylän musiikkikoulu tarjosi alusta alkaen sekä klassisen että pop/jazz-musiikin opetusta. Toiminta alkoi 1980-luvun alussa, josta asti myös silloinen viulunsoiton opettaja Eija Holm ja rummunsoiton opettaja Raimo Väyrynen ovat toimineet oppilaitoksessa. 

Toiminta vakiintui ja kasvoi vuosien kuluessa. Nimi muuttui Jyväskylän musiikkikoulusta Jyväskylän musiikkiopistoksi. Yhä toimittiin Jyväskylän kaupungin oppilaitoksena.

Ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen koulutuksen muutosten myötä oppilaitos sai vuosituhannen taitteessa järjestettäväkseen musiikkialan peruskoulutusta. Muusikon koulutuksen tulon myötä nimi muutettiin Suomalaiseksi konservatorioksi. Mukaan tuli myös tanssin perusopetus. Sittemmin toiminta siirtyi osaksi Jyväskylän ammattiopiston Hyvinvointi ja kulttuuri -yksikköä, ja nyt toiminta on siis osa Gradia Jyväskylää.