Musiikin opintojen eteneminen

Musiikin opinnot muodostuvat instrumenttitaidoista, yhteismusisoinnista ja musiikin hahmottamisen opinnoista. Musiikin opinnot on jaettu kolmeen opintokokonaisuuteen, Alkeet, Perusteet ja Syventävät.

Yhteismusisointi sisältyy oppilaan lukuvuosittaisiin opintoihin eri muodoissaan, duoista orkestereihin. Oman instrumenttiopettajan kanssa tarkistetaan lukuvuosittain henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops).

Perusopinnoista syventäviin

Oppilaan siirtyminen perusopinnoista musiikin syventäviin opintoihin edellyttää riittävää osaamista musiikin perusopinnoista.

Musiikin syventävät opinnot koostuvat instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opinnoista sekä musiikin hahmottamisen opinnosta.

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

Musiikin perusopetuksen uudistuneessa opetussuunnitelmassa määritellään Gradia Jyväskylän taiteen perusopetuksen tavoitteet, opintokokonaisuudet ja niiden sisällöt, työtavat sekä arvioinnin perusteet.