Hakeutuminen

Taiteen perusopetuksen musiikki on tarkoitettu lapsille ja nuorille. Aloittamisen ikäsuositus on viisi vuotta ja tätä nuoremmille suositellaan muskaria.

Ilmoittautuminen

  • Musiikin harrastukseen voivat ilmoittautua lapset ja nuoret, vaikka aiempaa soittotaitoa ei olisi.
  • Tutustu soittimiin ja ilmoittaudu täältä
  • Jos johonkin soittimeen on huomattavan paljon hakijoita, hakijat kutsutaan haastatteluun. Tässä yhteydessä soitintaan jo opiskelleet voivat soittaa vapaavalintaisen kappaleen.

Oppilasvalinta

  • Oppilaaksi valitut saavat oppilaspaikan vahvistamiskirjeen.
  • Oppilaat valitaan soitinkohtaisesti ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialla on sopimus musiikin perusopetuksen järjestämisestä joidenkin kuntien kanssa. Kotikuntaa vaihtavan tulee esittää todistus kotikunnasta lukukauden alussa.