Metsä ja puutarha: perustutkinnot

Metsäalan ja puutarha-alan opinnot tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden työskennellä luonnossa ja käytännönläheisesti.

Tutustu ja hae koulutuksiin!

Opiskelusta ja työtehtävistä

Metsäalan perustutkinnossa yhdistyvät itsenäinen työskentely, tekniikka ja monipuolisuus. Voit opiskella metsäkoneasentajaksi, metsäkoneenkuljettajaksi tai metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi. Metsäkoneasentaja on puunkorjuukoneiden ja muiden vastaavien raskaskoneiden huollon ja korjausten osaaja. Koulutuksessa opit korjaamaan, huoltamaan ja käyttämään metsätraktoreita ja harvestereita. Opiskelet myös metsäkoneiden tekniikkaa ja kunnossapitoa. Metsäkoneasentajana voit työllistyä esimerkiksi metsäkonevalmistajien huolto-organisaatioihin.

Metsäkoneenkuljettajan koulutuksen aikana opiskelet metsäalan perusteita, metsänhoitotöitä ja manuaalista puutavaran valmistusta. Opit myös huoltamaan ja kunnostamaan metsäkoneita. Erikoistut opintojen aikana joko koneelliseen puutavaran valmistamaiseen tai puutavaran lähikuljetukseen. Metsäkoneenkuljettajat työskentelevät puunkorjuutyömailla työntekijänä tai yrittäjänä, ja valmistuttuasi voit työllistyä esimerkiksi kone- ja metsäteollisuusyrityksiin metsänhoitoyhdistyksiin tai Metsähallitukseen.

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajan koulutuksessa opit metsäalan perusteita, metsänhoitotöitä, puunkorjuunsuunnittelua ja manuaalista puutavaran valmistusta. Lisäksi opiskelet puunkorjuuta erityiskohteissa, ja opit myös huoltamaan ja kunnostamaan työvälineitäsi. Metsuri-metsäpalvelujen tuottajana voit työskennellä puutuotannossa ja metsien monikäyttöön liittyvissä tehtävissä, kuten metsäluonnon suojelussa tai virkistysmetsien ja taajamametsien hoidossa.

Puutarha-alan perustutkinnossa valmistut puutarhurin ammattiin, jossa pääset työskentelemään käsillä, näet oman työsi tulokset ja vaikutukset tulevaisuudessa. Koulutuksessa opit yrittäjämäiseen työskentelyyn puutarha-alan eri työtehtävissä sekä huomioimaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden. Opintojen jälkeen voit työskennellä esimerkiksi tuotantopuutarhoilla, kukka- ja puutarhakaupoissa, viherrakennusyrityksissä tai alan itsenäisenä yrittäjänä.

Ammatillinen perustutkinto antaa ammatin ja laajat ammatilliset perusvalmiudet alan työtehtäviin. Työelämässä nimikkeet voivat toki olla – ja usein ovatkin – erit kuin tutkintonimikkeet. Ammatillinen perustutkinto koostuu usein kahdesta tai useammasta osaamisalasta, joista opiskelija valitsee suuntansa. Tutkintoon voi hakeutua joko jatkuvassa haussa tai yhteishaussa.

Opiskelijatarina: Juho, metsäkoneenkuljettaja

Opiskelijatarina: Satu, puutarhuri