Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tavoitteena on selvittää opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen, verrata sitä tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja tunnustaa osaaminen soveltuvin osin osaksi opiskelijan suorittamaa tutkintoa.