Osaamisen osoittaminen

Hankittu osaaminen osoitetaan pääsääntöisesti käytännön työtehtävien yhteydessä työpaikoilla (näyttö). Näytössä osaamista verrataan tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin. 

Todistukset

Tutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen suoritetusta tutkinnosta. Tutkinnon osan tai tutkinnon osia suorittaneet saavat todistuksen suoritetuista tutkinnon osista.  

Todistus koulutukseen osallistumisesta 

Koulutuksesta, joka ei ole tutkintoon johtava, opiskelija saa sen päättyessä todistuksen, josta ilmenee koulutuksen sisältö, kesto ja mahdollinen arviointi.