Osaamisen hankkiminen

Tavoitteena on saavuttaa tutkinnonperusteissa vaadittava osaaminen. Osaamista voidaan hankkia eri oppimisympäristöissä. Osaamisen hankkimisen tavat sovitaan HOKS:issa.  

Osaamista voidaan kehittää esim. 

 • tekemällä käytännön työtehtäviä työpaikalla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella  

 • opiskelemalla oppilaitoksen eri ympäristöissä 

 • NY-yritystoiminnan tai muun yrittäjyyden kautta 

 • osallistumalla projekteihin  

 • tekemällä yritysten toimeksiantoja 

 • toimimalla pedagogisissa osuuskunnissa 

 • opiskelemalla itsenäisesti  

 • opiskelemalla virtuaalisissa ympäristöissä 

 • simulaattoreiden avulla 

 • työpajatyöskentelyllä 

 • kansainväliseen toimintaan osallistumalla