Opintojen rahoitus

Ammatillisissa perustutkinnoissa opetus on maksutonta, ammatti-ja erikoisammattitutkintojen opiskelijoilta voidaan periä opiskelumaksuja. Lukiokoulutus on maksutonta. 

Opiskelija vastaa itse opintojen aikana tarvittavista henkilökohtaisista työväline- ja työvaatehankinnoista sekä oppikirjoista syntyvistä kuluista. Kulut vaihtelevat aloittain. Lisätietoja kustannuksista saat opintojen alussa.