Ammattitutkintostipendi

Kun olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, voit hakea Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä.

Stipendin saamisen edellytyksenä on, että olet tutkinnon suorittamispäivään mennessä ollut työ- tai virkasuhteissa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Lisäksi sinun tulee olla alle 68-vuotias tutkinnon suorituspäivänä. Ammattitutkintostipendin suuruus on 400 euroa. Etuus on veroton. Hae ammattitutkintostipendiä viimeistään vuoden kuluttua tutkinnon suorittamisesta Koulutusrahastosta. Hakemukseen liitetään kopio oppilaitoksen myöntämästä tutkintotodistuksesta.