Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Kiinnostaako sinua koodaaminen? Haluatko työskennellä ohjelmoinnin parissa ohjelmistokehittäjänä? Ohjelmistokehittäjänä työskentelet eri sovellusalueilla omien vahvuuksiesi mukaisissa työtehtävissä. Työskentelet ohjelmistoprojekteissa, suunnittelet, toteutat ja testaat erilaisia ohjelmistoja. Ohjelmoijana tarvitset pitkäjänteisyyttä sekä ongelmanratkaisu- ja tiimityötaitoja.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen…

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Ohjelmistokehittäjänä voit työskennellä esimerkiksi ohjelmoijana, koodarina, peliohjelmoija, pelisuunnittelija, testaaja, web-suunnittelijana, Front End / Back End Developerina tai yrittäjänä.

Tieto- ja viestintätekniikan alalla tarvitaan käytännön taitojen lisäksi asiakaspalvelutaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja loogista päättelykykyä.

Rakenne

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:
Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
Ohjelmointi, 45 osp
Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 30 osp):
Elektroniikka-asennukset, 45 osp
Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp
Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp
Sulautetun järjestelmän toteuttaminen, 45 osp
Tietoverkkolaitteiden asennus, 45 osp
Järjestelmätuessa toimiminen, 45 osp
Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt, 30 osp
Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus, 30 osp
Kyberturvallisuuden ylläpitäminen, 30 osp
Tietoteknisen ratkaisun myynti, 30 osp
Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla, 30 osp
Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp
Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp

Monta tapaa opiskella

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Kustannuksia voi syntyä teoriaopetuksessa tarvittavista kirjoista. Opiskelijalla tulisi olla tietokone käytössään. Oman kannettavan tietokoneen hankkimista suositellaan.

Mahdollisen edelleen jatkuvan poikkeustilanteen vuoksi opiskelijalla tulisi olla tietokoneen lisäksi myös käytössään kuulokkeet ja mikrofoni sekä toimiva internet-yhteys.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit hakeutua esimerkiksi tradenomi- tai insinöörikoulutukseen ammattikorkeakoulussa. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä