Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua koodaaminen? Haluatko työskennellä ohjelmoinnin parissa ohjelmistokehittäjänä? Ohjelmistokehittäjänä työskentelet eri sovellusalueilla omien vahvuuksiesi mukaisissa työtehtävissä. Työskentelet ohjelmistoprojekteissa, suunnittelet, toteutat ja testaat erilaisia ohjelmistoja. Ohjelmoijana tarvitset pitkäjänteisyyttä sekä ongelmanratkaisu- ja tiimityötaitoja.

Hakeutuminen

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opinnot voi aloittaa seuraavan kerran marraskuussa 2021. Haku marraskuussa alkavaan koulutukseen on syksyllä. Koulutuksen sisältö tarkentuu ennen haun avautumista.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen…

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Ohjelmistokehittäjänä voit työskennellä esimerkiksi ohjelmoijana, koodarina, peliohjelmoija, pelisuunnittelija, testaaja, web-suunnittelijana, Front End / Back End Developerina tai yrittäjänä.

Tieto- ja viestintätekniikan alalla tarvitaan käytännön taitojen lisäksi asiakaspalvelutaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja loogista päättelykykyä.

Rakenne

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
• Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät 25 osp
• Ohjelmointi 45 osp
• Ohjelmistokehittäjänä toimiminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 30 osp)
• Elektroniikka-asennukset 45 osp
• Tietoverkkokaapeloinnit 45 osp
• Teknisessä tukipalvelussa toimiminen 45 osp
• Sulautetun järjestelmän toteuttaminen 45 osp
• Tietoverkkolaitteiden asennus 45 osp
• Järjestelmätuessa toimiminen 45 osp
• Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt 30 osp
• Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus 30 osp
• Kyberturvallisuuden ylläpitäminen 30 osp
• Tietoteknisen ratkaisun myynti 30 osp
• Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla 30 osp
• Työtehtävien automatisointi komentokielellä 15 osp
• Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen 15 osp
• Digitaalisen median mallinnus ja tulostus 15 osp
• Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 osp

Monta tapaa opiskella

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Kustannuksia voi syntyä teoriaopetuksessa tarvittavista kirjoista. Opiskelijalla tulisi olla tietokone käytössään. Oman kannettavan tietokoneen hankkimista suositellaan.

Elokuusta 2021 alkaen opiskelunsa Gradiassa aloittavat, peruskoulusta keväällä 2021 valmistuneet opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Mahdollisen edelleen jatkuvan poikkeustilanteen vuoksi opiskelijalla tulisi olla tietokoneen lisäksi myös käytössään kuulokkeet ja mikrofoni sekä toimiva internet-yhteys.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit hakeutua esimerkiksi tradenomi- tai insinöörikoulutukseen ammattikorkeakoulussa. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä