Laajuus

Opintojen laajuus on 40 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on 2-6 kuukautta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Teetkö työtä näkövammaisten parissa? Tarvitsetko osaamiseesi päivitystä, laajentamista tai syventämistä? Opintojen jälkeen osaat suunnitella, ohjata ja arvioida näkövammaisen asiakkaan tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien käyttöä.

Kelpoisuusvaatimukset

Näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien tutkinnon osa soveltuu henkilölle, jolla on alalle soveltuvia opintoja (kuntoutusohjaaja, vammaisalan erityisohjaaja, lähihoitaja, sosionomi tms.). Opiskelijalla tulee olla tiedonhallinnan alalta työkokemusta ja työpaikka, jossa hän voi tehdä tutkinnon osan edellyttämiä työtehtäviä (esim. näkövammaisen asiakkaan tekniset apuvälineet, pistekirjoitus).

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsäädäntö. Hakijalta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan tulee ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Rakenne

Näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien käytön ohjaus (40 osp) on tutkinnon osa Kuntoutus- , tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisalaa (180 osp).

Monta tapaa opiskella

Voit suorittaa tutkinnon osan monimuoto-opintoina. Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti. Lähiopetuspäivät ovat: 19.3.21, 28.4.21, 11.5.21 ja 26.5.21.

Voit opiskella oppisopimuksella, olla työsuhteessa tai työpaikalle voidaan tehdä koulutussopimus. Sinulla tulee kuitenkin olla opintoihin soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387 .

Kustannukset

250e

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä