Laajuus

Opintojen laajuus on 40 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-6 kuukautta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Teetkö työtä näkövammaisten parissa? Tarvitsetko osaamiseesi päivitystä, laajentamista tai syventämistä?
Näkövammaisten asiakkaiden näönkäytön ohjauksen tutkinnon osan suorittanut osaa ohjata näkövammaisia asiakkaita näönkäytössä.

Kelpoisuusvaatimukset

Näkövammaisten asiakkaiden näönkäytön ohjauksen tutkinnon osa soveltuu henkilölle, jolla on alalle soveltuvia opintoja (kuntoutusohjaaja, vammaisalan erityisohjaaja, lähihoitaja, sosionomi tms.). Opiskelijalla tulee olla alan työkokemusta ja työpaikka, jossa hän voi tehdä tutkinnon osan edellyttämiä työtehtäviä.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsäädäntö. Hakijalta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan tulee ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Rakenne

Koulutus sisältää yhden tutkinnon osan Kuntoutus- , tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnosta, näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisalasta:
• Näkövammaisten asiakkaiden näönkäytön ohjaus 40 osp

Monta tapaa opiskella

Voit suorittaa tutkinnon osan monimuoto-opintoina. Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti.

Voit opiskella oppisopimuksella, olla työsuhteessa tai työpaikalle voidaan tehdä koulutussopimus. Sinulla tulee kuitenkin olla opintoihin soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

250 e

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä