Kenelle

Lapsille ja nuorille

Kuvaus

Gradia musiikin perusopetus tarjoaa musiikin laajan oppimäärän mukaista laaja-alaista ja innostavaa musiikin opetusta. Soittamaan ja laulamaan opitaan yksin ja yhdessä harjoitellen, esiintyen ja kuunnellen. Musiikin perusopintoihin voi hakeutua jo viisivuotiaana ja tarjolla on sekä klassisen että pop/jazz-musiikin opintoja.

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot muodostuvat instrumenttitaidoista, yhteismusisoinnista ja musiikin hahmottamisen opinnoista. Musiikin perusopinnot on jaettu alkeet ja perusteet opintokokonaisuuksiin, joiden jälkeen voi halutessaan jatkaa syventäviin opintoihin.

Yhteismusisointi sisältyy oppilaan lukuvuosittaisiin opintoihin eri muodoissaan, duoista orkestereihin. Oman instrumenttiopettajan kanssa tarkistetaan lukuvuosittain henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops).

Syventävissä opinnoissa oppilas voi valita opintopolkunsa kolmesta vaihtoehdosta; Taituri-polku, Luova-polku ja Moniosaaja-polku. Taituri-polku painottaa oman instrumentin taiturimaista osaamista, Luova-polku musiikin tekemistä, tuottamista ja hahmottamista sekä Moniosaaja-polku antaa mahdollisuuden valita useamman soittimen tai tanssin opinnot osaksi opintojaan. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään lopputyö ja oppilas saa päättötodistuksen.

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään taiteen perusopetuksen tavoitteet, opintokokonaisuudet ja niiden sisällöt, työtavat sekä arvioinnin perusteet.

Monta tapaa opiskella

Gradian musiikin perusopetus on musiikin laajan oppimäärän mukaista laaja-alaista ja innostavaa musiikin opetusta.

Kustannukset

Perusopinnot 300€/lukukausi

Syventävät opinnot 300€/lukukausi
  

Ota yhteyttä

Opintotoimisto
040 341 5887
info.musiikkijatanssi@gradia.fi

Koulutuksen osoite

Pitkäkatu 19-21