Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Opinnot painottuvat muovi- ja komposiittituotantoon. Haemme opiskelijaksi sinua, joka olet itsenäinen, aktiivinen, huolellinen ja oma-aloitteinen. Hallitset yhteistyön ja tiimityöskentelyntaidot. Ymmärrät vastuusi työn laadusta ja koneiden ja laitteiden toimivuudesta.

Haku koulutukseen on tällä hetkellä suljettu.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus

Kuvaus

Saat valmiuksia ja kehityt moderneihin valmistustekniikoihin, osaat tehdä tehtäväkokonaisuuksia ja osaat työskennellä muovialan tuotannossa ja työyhteisössä taloudellisesti ja turvallisesti. Tuotteiden valmistuksessa tarvitaan myös kädentaitoja, esimerkiksi muottien asennuksessa.
Tutkinnon suoritettuasi muovi- ja kumituotevalmistajat työskentelevät muovi -ja kumiteollisuuden tuotantolaitoksissa. Pienissä yrityksissä työtehtävät ovat monipuolisia ja omaa osaamista pääsee soveltamaan monella eri tavalla, suuressa yrityksessä pääsee erikoistumaan erilaisiin tehtäviin ja etenemismahdollisuudet ovat yleensä hyvät. Mm. suomalaiset muoviyritykset ovat myös erittäin kansainvälisiä, mikä voi avata mahdollisuuden työntekoon ulkomailla.
Muovi - ja kumituotevalmistajan työtehtäviin kuuluu tuotannossa käytettävien koneiden ja laitteiden käyttöä. Toimintaympäristösö voi olla käsityöpainotteinen tai automatisoitu. Työnkuvaan kuuluu valmistuksen, viimeistelyn ja laadunvalvonnan työtehtävien lisäksi myös kunnossapitoa, jolloin huolletaan koneita ja laitteita sekä tehdään tarvittaessa niiden pienimuotoisia korjauksia. Tehtäviin voi kuulua myös avustamista tuotekehityksessä.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat
- Valmistustyötehtävissä toimiminen 25 osp
- Asennus- ja automaatiotyöt 10 osp
- Muovi- ja kumialalla toimiminen 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä 80 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 1 (40-80 osp)

3D-valmistusmenetelmän käyttö 20 osp
CAD/CAM-ohjelmointi 20 osp
Muovien ekstruusiovalmistus 20 osp (Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella olennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.)
Muovikomposiittituotteiden valmistus 20 osp (Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella olennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.)
Muovien liitostyöt 20 osp
Muovien valutyöt 20 osp (Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella ollennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.)
Robotin käyttö 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (0-40 osp)
CNC-jyrsintä 20 osp
Hitsaus 20 osp
Manuaalikoneistus 20 osp
Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus 20 ops
Ohutlevytyöt 20 osp
Teräsrakennetyöt 20 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Ne muodostuvat kolmesta tutkinnon osasta ja niiden osa-alueista. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia osaamistavoitteita.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Turvajalkineet on hankittava itse. Lisäksi tietokoneen hankinta on suotavaa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perustutkinnon jälkeen voit hakeutua korkeakouluopintoihin esimerkiksi insinööri-koulutukseen (AMK). Vaihtoehtoisesti voit hakeutua ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Lisää jatkokoulutuksesta
https://opintopolku.fi/wp/fi/

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä