Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 7 kk, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on suunnattu metsäalan työstä kiinnostuneille ja alalle soveltuville työttömille sekä työttömyysuhan alla oleville työnhakijoille. Koulutus toteutetaan osatutkintotavoitteisena työvoimakoulutuksena (TE 706527).

Metsäalalla on tarjolla monipuolisia työmahdollisuuksia sekä erilaisia työtehtäviä, joihin saat tämän koulutuksen aikana perusvalmiuksia. Koulutuksessa suoritetut osaamispisteet luetaan hyväksi, jos haluat jatkaa metsäalan opintoja tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Opiskelijat valitaan koulutukseen haastattelujen perusteella. Haastattelut järjestetään lokakuun alussa 2022, jossa hakija voi ilmoittaa ensisijaisen ja vaihtoehtoisen osaamisalatoiveen. Opiskelijavalinnan tulos ilmoitetaan 10.10.2022 mennessä.

Kelpoisuusvaatimukset

Voit tulla valituksi koulutukseen, jos olet kiinnostunut metsäalan monipuolisista työtehtävistä ja haluat suorittaa metsäalan perusopintoja. Ajokortti on työn sujuvan tekemisen edellytys. Koulutukseen ei ole pohjakoulutus- tai alan aikaisempaa työkokemusvaatimusta.
Alalla työskentely edellyttää hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa sekä kykyä liikkua maastossa erilaisissa tilanteissa. Opiskelua edistää kyky itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja vastuulliseen työskentelyyn.

Kuvaus

Koulutus muodostuu teoriaopinnoista sekä käytännön harjoitteista. Opintoihin kuuluu myös kirjallisia ja tietokoneella tehtäviä oppimistehtäviä. Opiskelu tapahtuu pienryhmissä, joissa on sekä aikuisia että nuoria opiskelijoita. Opettajina toimivat innostavat ja osaavat alan asiantuntijat.

Koulutuksen jälkeen opiskelijan on mahdollista hakeutua tutkinto/osatutkintotavoitteiseen koulutukseen. Tässä koulutuksessa suoritetut tutkinnonosat ja osaamispisteet huomioidaan jatko-opinnoissa.

Rakenne

Koulutukseen hakeutujat voivat valita yhden osaamisalan, siihen liittyvät pakolliset opinnot ja lisäksi valinnaisia opintoja.

Metsäkoneen kuljettajan osaamisala
• Metsän hoito ja hyödyntäminen, 20 osp
• Metsätraktorin käytön perusteet, 20 osp
• Metsäkoneen kunnossapito -tutkinnonosan osaamisteemat (aineet ja tarvikkeet sekä metsäkoneen rakenne 100 h)

Metsätalouden osaamisala
• Metsän hoito ja hyödyntäminen, 20 osp
• Puunkorjuupalvelut, 30 osp

Metsäkoneasennuksen osaamisala
• Metsätraktorin käytön perusteet, 20 osp
• Metsäkoneen kunnossapito, 20 osp

Valinnaiset tutkinnonosat:
• Metsien monikäyttö, 10 osp (voi valita useita eri sisältökokonaisuuksia)
• Ilmastovastuullinen toiminta, 15 osp

Monta tapaa opiskella

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. Opiskelu tapahtuu pääosin kontaktiopintoina Jämsänkoskella, Gradia Jämsässä. Opintoja on mahdollista tehdä soveltuvin osin myös työpaikalla. Teoriaopetusta on tietyiltä osin mahdollista seurata myös etäyhteyksillä.

Kustannukset

Työvaatteista, työvälineistä ja oppimateriaaleista ei tule opiskelijoille kustannuksia. Oppilaitoksen tietokoneita on mahdollista käyttää oppimistehtävien tekemiseen ja opiskeluun.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen jälkeen opiskelijan on mahdollista hakeutua opiskelemaan tutkintotavoitteiseen koulutukseen Gradia Jämsään, jolloin suoritetut opinnot huomioidaan jatko-opinnoissa.
Koulutuksen jälkeen opiskelijan on mahdollista jatkaa opintoja myös oppisopimuksella, mikäli hänellä on opiskeluun soveltuva oppisopimuspaikka.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 ti klo 10-12, 12.30-14, pe klo 9-12


 

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä