Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Puuttuuko sinulta toisen asteen tutkinto? Onko sinun lukio- tai ammatilliset opintosi jääneet kesken? Jäitkö yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa? Hae tähän koulutukseen ja hanki itsellesi monipuolinen ja työelämän arvostama tutkinto, jolla pääset kiinni työelämään tai voit hakea jatko-opintoihin.

Toivomme, että olet asiakaspalveluhenkinen, oma-aloitteinen ja nautit työskentelystä erilaisten ihmisten parissa. Sinulla on hyvät perusdigitaidot tai kyky oppia ne. Haluat kehittyä monipuoliseksi liiketoiminnan ammattilaiseksi tai vaikka yrittäjäksi.

Sinulla ei tarvitse olla aikaisempia opintoja tai työkokemusta. Koulutus sopii myös sinulle, jos haluat siirtyä toisesta oppilaitoksesta jatkamaan opintoja Jyväskylässä tai sinulla on kesken jääneet merkonomin opinnot.

Kelpoisuusvaatimukset

Opiskelijavalinta tehdään 1) hakemuksen sekä 2) valintahaastattelun tietojen pohjalta. Hakemus peruuntuu, jos hakija ei osallistu valintahaastatteluun. Valintahaastattelut pidetään ryhmähaastatteluina, kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse ja tekstiviestillä. Haastattelupäivät ovat
to 8.12.
ke 14.12.
to 15.12.

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio
Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustut…

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on ke 7.12.2022. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Opiskeluaika on keskimäärin 3 vuotta. Opiskelussa vuorottelevat opiskelujaksot oppilaitosympäristössä sekä työelämässä oppimisen jaksot (kesto noin 8 viikkoa/jakso).

Opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa suunnitellaan opintojen laajuus ja opiskeluaika, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä ja projekteista sekä työelämässä oppimisesta.

Koulutuksessa opit kehittämään opiskelussa ja työelämässä tarvittavia taitoja kuten vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä sekä hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Keskeistä tutkinnossa on myönteisen palvelukokemuksen tuottaminen asiakkaalle. Opit myös talousajattelua ja kannattavan liiketoiminnan periaatteita, tietojärjestelmien ja työvälineohjelmien käyttöä, kielitaitoa sekä digitaalisten kanavien hyödyntämistä vaikkapa markkinoinnissa. Liiketoiminnan osaajia tarvitaan elinkeinoelämän kaikilla aloilla eri työtehtävissä. Valmistuttuasi merkonomiksi voit työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin, toimistopalvelujen tai taloushallinnon työtehtävissä.

Rakenne

Liiketoiminnan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Asiakaspalvelu 20 osp
• Tuloksellinen toiminta 20 osp
• Työyhteisössä toimiminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp, esimerkiksi
• Asiakkuuksien hoitaminen 30 osp
• Henkilöstön tukipalvelut 15 osp
• Kirjanpito 30 osp
• Laskutus ja reskontra 15 osp
• Logistiikkapalvelut 15 osp
• Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp
• Myynti 30 osp
• Palkanlaskenta 30 osp
• Palvelumuotoilu 15 osp
• Projektissa toimiminen, 15 osp
• Tapahtumatuotanto, 15 osp
• Tilinpäätöskirjaukset 15 osp
• Yrityksessä toimiminen 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Osa opinnoista toteutetaan itsenäisinä verkko-opintoina, joten sinulla tulee olla oma tietokone käytettävissä. Opetus on sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu oppikirjoista.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Valmistuttuasi merkonomiksi voit kouluttautua tradenomiksi (AMK) tai kauppatieteiden kandidaatiksi (KTK) ja kauppatieteiden maisteriksi (KTM).

Kun olet hankkinut alan osaamista työelämässä, voit hakea Gradiaan suorittamaan jonkin ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinnon tai liiketoiminnan ammattitutkinnon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä