Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5-2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Suunnitteletko alanvaihtoa ja uuden ammatin opiskelua? Oletko aikaisemmin suorittanut lukion, ammatillisen tutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon? Hanki itsellesi monipuolinen ja työelämän arvostama tutkinto täydentämään aikaisempaa osaamistasi. Voit hakea opiskelemaan myös yksittäisiä tutkinnon osia, joilla täydennät ammatillista osaamistasi.

Toivomme, että olet asiakaspalveluhenkinen, oma-aloitteinen ja nautit työskentelystä erilaisten ihmisten parissa. Sinulla on hyvät perusdigitaidot tai kyky oppia ne. Haluat kehittyä monipuoliseksi liiketoiminnan ammattilaiseksi tai vaikka yrittäjäksi.

Opinnot etenevät tiiviissä aikataulussa ja edellyttävät, että sinulla on jo pohjalla jokin aikaisempi tutkinto ja/tai työkokemusta asiakaspalvelusta tai joltakin toiselta alalta.

Hakeutuminen

Tämän koulutuksen haku- ja aloitusajat ovat:
• Hakuaika 14.10.-14.12.2022. Opintojen aloitus 9.2.2023.

9.2.2023 aloittaa kaksi opiskeluryhmää. Toinen ryhmä suuntautuu Kaupan/myynnin polulle ja toinen Talousosaajan polulle. Kerro hakemuksessasi, kumpi polku sinua ensisijaisesti kiinnostaa ja perustele valintasi.

Puuttuuko sinulta vielä toisen asteen tutkinto? Onko sinun lukio- tai ammatilliset opintosi jääneet kesken? Jäitkö yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa? Tällöin voit hakea mukaan tammikuussa alkavaan merkonomikoulutukseen, johon haku ja lisätietoja löytyy tältä sivulta: www.gradia.fi/merkonomi/l22152

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutus edellyttää, että olet suorittanut lukion, ammatillisen tai korkea-asteen tutkinnon. Myös aikaisempi työkokemus katsotaan eduksi.

Opiskelijavalinta tehdään 1) hakemuksen sekä 2) valintahaastattelun tietojen pohjalta. Hakemus peruuntuu, jos hakija ei osallistu valintahaastatteluun. Haastattelupäivät ovat:
ma 9.1.
ti 10.1.
to 12.1.

Haastattelut pidetään ryhmähaastatteluina, kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse ja tekstiviestillä.

Tieto valinnasta tulee pe 13.1.2023.

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio
Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustut…

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen.Tämän haun kielikoe on ti 20.12.2022. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Tässä toteutuksessa opinnot etenevät tiiviissä aikataulussa. Opintojen kesto on keskimäärin 1,5–2 vuotta. Opiskeluajan kestoon vaikuttaa merkittävästi aikaisempi osaaminen. Mikäli opintoihisi sisältyy Yhteisten tutkinnon osien opinnot, on niihin varattava lisäaikaa noin puoli vuotta. Yhteisten tutkinnon osien opinnot tarjotaan pääsääntöisesti itsenäisinä verkko-opintoina. Opintojen alussa teemme kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jossa otamme huomioon aikaisemman ammattitaitosi ja työkokemuksesi.

Opiskelu on mahdollisimman työelämälähtöistä, mikä tarkoittaa sitä, että opinnoissa vuorottelevat tiiviit opiskelujaksot oppilaitosympäristössä (1–2 kk) ja pitkät työelämässä oppimisen jaksot (kesto 2–6 kk). Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä ja projekteista sekä työelämässä oppimisesta.

Koulutuksessa opit kehittämään opiskelussa ja työelämässä tarvittavia taitoja kuten vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä sekä hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Keskeistä tutkinnossa on myönteisen palvelukokemuksen tuottaminen asiakkaalle. Opit myös talousajattelua ja kannattavan liiketoiminnan periaatteita, tietojärjestelmien ja työvälineohjelmien käyttöä, kielitaitoa sekä digitaalisten kanavien hyödyntämistä vaikkapa markkinoinnissa. Liiketoiminnan osaajia tarvitaan elinkeinoelämän kaikilla aloilla eri työtehtävissä. Valmistuttuasi merkonomiksi voit työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin, toimistopalvelujen tai taloushallinnon työtehtävissä.

Rakenne

Liiketoiminnan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Asiakaspalvelu 20 osp
• Tuloksellinen toiminta 20 osp
• Työyhteisössä toimiminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp, esimerkiksi
• Asiakkuuksien hoitaminen 30 osp
• Henkilöstön tukipalvelut 15 osp
• Kirjanpito 30 osp
• Laskutus ja reskontra 15 osp
• Logistiikkapalvelut 15 osp
• Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp
• Myynti 30 osp
• Palkanlaskenta 30 osp
• Palvelumuotoilu 15 osp
• Projektissa toimiminen, 15 osp
• Tapahtumatuotanto, 15 osp
• Tilinpäätöskirjaukset 15 osp
• Yrityksessä toimiminen 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Osa opinnoista toteutetaan itsenäisinä verkko-opintoina, joten sinulla tulee olla oma tietokone käytettävissä. Opetus on sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu oppikirjoista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Valmistuttuasi merkonomiksi voit kouluttautua tradenomiksi (AMK) tai kauppatieteiden kandidaatiksi (KTK) ja kauppatieteiden maisteriksi (KTM).

Kun olet hankkinut alan osaamista työelämässä, voit hakea Gradiaan suorittamaan jonkin ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinnon tai liiketoiminnan ammattitutkinnon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä