Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Liiketoiminnan perustutkinto on monipuolinen ja työelämän arvostama tutkinto. Merkonomitutkinto sopii sinulle, jos olet asiakaspalveluhenkinen, oma-aloitteinen ja yritteliäs sekä nautit työskentelystä erilaisten ihmisten parissa. Tutkinto soveltuu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille nuorille sekä aikuisille. Tutkinto sopii myös alanvaihtajille.

Sinun on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia ja opiskella työn ohessa sivutoimisena opiskelijana.

Hakeutuminen

Hakuajat tähän koulutukseen:
• 4.3.-31.5.2020 (opinnot alkavat 10.8.2020)
• 3.6.-31.8.2020 (opinnot alkavat 5.10.2020)
• 28.9.-27.11.2020 (opinnot alkavat 18.1.2021)
• 18.1.-10.3.2021 (opinnot alkavat 12.4.2021)

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen tietojen ja ryhmähaastattelun pohjalta. Hakijoille lähetetään kutsu haastatteluun sähköpostitse. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

HUOM! 4.3.-31.5.2020 haussa hakeneille järjestetään ryhmähaastattelu Teams-etäyhteydellä. Haastattelut pidetään 28.5. ja 2.-3.6. Tarkka haastatteluajankohta ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille 19.6. mennessä.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Koulutuksessa opit kehittämään myönteisen palvelukokemuksen asiakkaalle viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kielitaitoasi hyödyntäen. Opit talousajattelua ja kannattavan liiketoiminnan periaatteita, tietojärjestelmien ja työvälineohjelmien käyttöä, sekä digitaalisten kanavien hyödyntämistä vaikkapa markkinoinnissa.

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan elinkeinoelämän kaikilla aloilla eri työtehtävissä. Valmistuttuasi merkonomiksi voit työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin, toimistopalvelujen tai taloushallinnon työtehtävissä.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:
Asiakaspalvelu, 20 osp
Tuloksellinen toiminta, 20 osp
Työyhteisössä toimiminen, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp, esimerkiksi:
Asiakkuuksien hoitaminen, 30 osp
Henkilöstön tukipalvelut, 15 osp
Kirjanpito, 30 osp
Laskutus ja reskontra, 15 osp
Logistiikkapalvelut, 15 osp
Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto, 30 osp
Myynti, 30 osp
Palkanlaskenta, 30 osp
Palvelumuotoilu, 15 osp
Projektissa toimiminen, 15 osp
Tapahtumatuotanto, 15 osp
Tilinpäätöskirjaukset, 15 osp
Yrityksessä toimiminen, 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on käytännönläheistä, sillä asioita opitaan paljon tekemällä, mm. tehtävien, tiimityöskentelyn ja projektien kautta. Lähiopetuksen ja teoriaopetuksen lisäksi oppimista ja osaamista kartutetaan työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Osa opinnoista toteutetaan itsenäisinä verkko-opintoina, joten sinulla tulee olla oma tietokone käytettävissä.

Opetus on sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu oppikirjoista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Valmistuttuasi merkonomiksi voit kouluttautua tradenomiksi (AMK) tai kauppatieteiden kandidaatiksi (KTK) ja kauppatieteiden maisteriksi (KTM).

Kun olet hankkinut alan osaamista työelämässä, voit hakea Gradiaan suorittamaan jonkin ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinnon tai liiketoiminnan ammattitutkinnon.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
22.6.–31.7. ma–pe klo 09–12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä