Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on noin 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Innostutko jatkuvasti muuttuvan mediakentän haasteista ja olet valmis oppimaan aina uutta? Sinulla on luovuutta, visuaalista silmää ja sommittelukykyä. Pystyt omaksumaan uusia tekniikoita, olet oma-aloitteinen ja joustava. Yrittäjähenkisyys on eduksi. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut toimimaan monipuolisissa media- ja viestintäalan työtehtävissä!

Koulutus sopii hyvin lukion käyneille ja eri alojen ammattilaisille osaamisen laajentamiseen. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja lähipäiviä on keskimäärin 3 päivää viikossa.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen tietojen ja haastattelun pohjalta. Hakijoille lähetetään kutsu haastatteluun sähköpostitse. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen…

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on tiistaina 23.8.2022. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Julkaisutuotannon mediapalvelujen toteuttaja suunnittelee ja toteuttaa sähköisen ja painetun viestinnän mediatuotteita eri julkaisukanaviin. Julkaisutuotannon opintoihin sisältyy visuaalisen ilmeen suunnittelua, typografiaa, julkaisugrafiikkaa, painettavien ja sähköisten julkaisujen valmistusta sekä tulostamista. Verkkoviestinnässä opiskellaan käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelua sekä verkkosivujen toteuttamista ja ylläpitoa.

Sinulle on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia kehittyä media-alan moniosaajaksi. Voit laajentaa työllistymismahdollisuuksiasi valitsemalla opintoja painoviestinnän osa-alueilta, mm. mainos- ja ajoneuvoteippaus ja pakkaussuunnittelu tai valokuvauksen ja videotyön aloilta. Media-alan osaajat ovat haluttuja monella alalla ja erityyppisissä työtehtävissä.

Rakenne

Media-alan ja kuvallisen ilmaisen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Media-alalla toimiminen 15 osp
• Mediamateriaalien tekeminen 15 osp
• Julkaisutuotannossa toimiminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp, esimerkiksi
• Julkaisugrafiikan tuotanto 30 osp
• Verkkosivuston tekeminen15 osp
• Animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen 15 osp
• Valokuvatuoatnto 15 osp
• Painotuotteiden tulostaminen 15 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja suoritetut tutkinnot otetaan huomioon suunniteltaessa ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opintoja ja suorituksia.

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.
Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta. Opintojen aikana kustannuksia voi tulla opiskeluvälineistä ja erilaisista materiaalimaksuista.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Gradiassa voit suorittaa ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja, joilla voit syventää osaamistasi alalla.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä