Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on noin 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Innostutko jatkuvasti muuttuvan mediakentän haasteista ja olet valmis oppimaan aina uutta? Sinulla on luovuutta, innovatiivisuutta ja paineensietokykyä. Pystyt omaksumaan uusia tekniikoita ja olet oma-aloitteinen ja joustava. Toimit mielelläsi ryhmässä ja sopeudut muuttuviin työaikoihin ja -tehtäviin. Yrittäjähenkisyys on eduksi. Tämä koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut toimimaan monipuolisissa media- ja viestintäalan työtehtävissä!

Koulutus sopii hyvin aikuisille, esimerkiksi lukion käyneille ja eri alojen ammattilaisille osaamisen laajentamiseen. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja lähipäiviä on keskimäärin 3-4 päivää viikossa.

Hakeutuminen

Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Tähän koulutukseen haku on tällä hetkellä suljettu. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen tietojen ja haastattelun pohjalta. Hakijoille lähetetään kutsu haastatteluun sähköpostitse. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen…

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Audiovisuaalisen alan mediapalvelujen toteuttaja suunnittelee ja toteuttaa erityisesti liikkuvaa kuvaa eri julkaisukanaviin. AV-alan opintoihin sisältyy esimerkiksi videon esi- ja jälkituotantoa, editointia, monikameratuotantoa, valo- ja äänityötä sekä animaatio- ja liikegrafiikkaa. Pääset opintojen aikana tekemään isoja tuotantoja moniammatillisissa työryhmissä.

Sinulle on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia kehittyä media-alan moniosaajaksi. Voit erikoistua esitystekniikan ammattilaiseksi painottamalla opintoja ääni- ja valaisutuotantoon tai laajentaa osaamistasi valitsemalla opintoja julkaisutuotannon osa-alueilta, mm. julkaisugrafiikka, verkkoviestintä ja valokuvaus. Media-alan osaajat ovat haluttuja monella alalla ja erityyppisissä työtehtävissä.

Rakenne

Media-alan ja kuvallisen ilmaisen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Media-alalla toimiminen 15 osp
• Mediamateriaalien tekeminen 15 osp
• Audiovisuaalisessa tuotannossa toimiminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp, esimerkiksi
• Monikameratuotannossa työskentely 15 osp
• Videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely 15 osp
• Videon jälkituotannossa työskentely 15 osp
• Valaisutuotannossa työskentely 30 osp
• Tapahtuma- ja saliäänen toteuttaminen 30 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja suoritetut tutkinnot otetaan huomioon suunniteltaessa ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opintoja ja suorituksia.

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.
Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta. Opintojen aikana kustannuksia voi tulla opiskeluvälineistä ja erilaisista materiaalimaksuista.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Gradiassa voit suorittaa ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja, joilla voit syventää osaamistasi alalla.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä