Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Maalarin ammattitutkintokoulutus on tarkoitettu alan työkokemusta omaaville, mielellään pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka ovat työsuhteessa maalaustyötä tekevään yritykseen.

Kuvaus

Maalarin ammattitutkinnon suorittaminen osoittaa, että henkilöllä on kokeneen ammattihenkilön pätevyys tehdä itsenäisesti rakennusmaalauksia, tasoitetöitä tai julkisivujen maalauksia. Tämän lisäksi tutkinnon suorittaja osaa valinnaisen tutkinnon osan mukaan ruiskumaalata tai tapetoida tai tehdä lattioiden päällystyksiä, märkätilojen laatoituksia tai julkisivupinnoituksia. Hän osaa tehdä työnsä siististi ja laatuvaatimusten mukaan harjaantuneen ammattihenkilön joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta.

Rakennusmaalaustöiden muuttumiseen on vaikuttanut eniten se, että rakennusosat, täydentävät rakennusosat ja varusteet tulevat rakennuskohteisiin valmiiksi maalattuina tai pintamaalia vaille valmiina. Maalarin työ on suoraviivaistunut ja nopeutunut. Tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset ovat aiheuttaneet sen, että osa maalareista on erikoistunut julkisivumaalauksiin tai seinä- ja kattopintojen tasoituksiin. Maalareilta edellytetään entistä enemmän itsenäistä työkokonaisuuden hallintaa, työvaiheiden suunnittelua, materiaalimenekin hallintaa ja kustannuslaskentaa. Toimintatavan on oltava kokonaistaloudellista ja työn tuottavuudesta on huolehdittava.

Maalarin ammattitutkinnon suorittanut osaa tehdä työselostuksien mukaan vaadittujen maalaus- tai tasoitusjärjestelmien mukaiset pintakäsittelytyöt laatuvaatimusten mukaan. Hän osaa käsitellä pintakäsittelymateriaaleja ja tehdä niihin liittyviä valintoja. Hän tuntee pintakäsiteltävien materiaalien pintakäsittelyyn liittyviä ominaisuuksia ja osaa ottaa ne huomioon ja esikäsitellä pintakäsiteltävät pinnat. Hän osaa huolehtia maalausolosuhteista, kuten valaistuksesta, pölyttömyydestä ja kosteudesta. Maalarin ammattitutkinnon suorittanut osaa arvioida työtään suhteessa laatuvaatimuksiin sekä tehdä tarvittavat laadunvarmennusmittaukset.

Maalarin ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia työyhteisössä yritystoiminnan toimintatavoilla kustannustehokkaasti ja tuottavasti sekä huolehtia työsuojelusta, henkilökohtaisesta suojautumisesta, työhyvinvoinnista ja ympäristön suojelusta sekä kaikissa tilanteissa työturvallisuudesta.

Mahdollinen valmistava koulutus suoritetaan työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Lähipäiviä (ilta/viikonloppu) on noin 15 päivää. Tutkinnon edellyttämät lupakortit voidaan suorittaa osana valmistavaa koulutusta.

Rakenne

Rakennusmaalauksen suuntautumisvaihtoehto

Pakollinen tutkinnon osa
- rakennusmaalaus

Valinnaiset tutkinnon osat joista valittava yksi
- tapetointi
- lattioiden pinnoitus
- ruiskumaalaus
- erikoismaalaus
- märkätilojen laatoitus

Tasoitetyön suuntautumisvaihtoehto

Pakollinen tutkinnon osa
- tasoitetyöt

Valinnaiset tutkinnon osat joista valittava yksi
- ruiskumaalaus
- julkisivujen pinnoitus
- julkisivujen rappaus
- märkätilojen laatoitus
- uudisrakennusmaalaus
- kosteiden tilojen tasoitetyöt

Julkisivumaalauksen suuntautumisvaihtoehto

Pakollinen tutkinnon osa
- julkisivujen maalaus

Valinnaiset tutkinnon osat joista valittava yksi
- lattioiden pinnoitus
- ruiskumaalaus
- julkisivujen pinnoitus
- julkisivujen rappaus
- uudisrakennusmaalaus

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: https://www.gradia.fi/oppisopimus

Kustannukset

Koulutusmaksu 100 euroa (alv 0%)

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä