Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Maalarimestarin erikoisammattitutkintokoulutus on tarkoitettu alan työkokemusta omaaville, mielellään maalarin ammattitutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka ovat työsuhteessa maalaustyötä tekevään yritykseen tai toimivat itse yrittäjinä.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Maalarimestarin erikoisammattitutkinto on tarkoitettu alan työkokemusta omaaville, mielellään maalarin ammattitutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka ovat työsuhteessa maalaustyötä tekevään yritykseen tai toimivat itse yrittäjinä. Mahdollinen valmistava koulutus suoritetaan työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Lähipäiviä (ilta/viikonloppu) on noin 15 kappaletta. Tutkinnon edellyttämät lupakortit voi suorittaa osana koulutusta.

Maalarimestarin erikoisammattitutkinnon suorittaminen osoittaa, että henkilöllä on kokeneen ammattihenkilön pätevyys tehdä itsenäisesti monipuolisia vaativia pintakäsittelyalan työtehtäviä tai toimia työkunnan etumiehenä tai työnjohtajana. Tämän lisäksi tutkinnon suorittaja osaa tehdä työnsä siististi ja laatuvaatimusten mukaisesti harjaantuneen ammattihenkilön joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta.

Rakennusmaalaustöiden muuttumiseen on vaikuttanut eniten se, että rakennusosat, täydentävät rakennusosat ja varusteet tulevat rakennuskohteisiin valmiiksi maalattuina tai pintamaalia vaille valmiina. Maalarin työ on suoraviivaistunut ja nopeutunut. Tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset ovat aiheuttaneet sen, että maalareilta edellytetään entistä enemmän itsenäistä työkokonaisuuden hallintaa, työvaiheiden suunnittelua, materiaalimenekin hallintaa ja kustannuslaskentaa. Toimintatavan on oltava kokonaistaloudellista ja työn tuottavuudesta on huolehdittava.

Maalarimestarin erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö voi hakea mestarinkirjaa Mestarikiltaneuvostolta.

Rakenne

Maalarimestarin erikoisammattitutkinnon muodostuminen

Maalarimestarin erikoisammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa. Osaamisalat ovat
1. Maalausalan erikoistyötehtävissä toimiminen
2. Maalausalan työnjohtotehtävissä toimiminen

Tutkinto muodostuu yhteensä viidestä tutkinnon osasta, jotka ovat yksi osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, yksi oman osaamisalan valinnainen osa ja kolme osaa kaikista valinnaisista tutkinnon osista (= osaamisalakohtaiset ja kaikille valinnaiset tutkinnon osat).
Valitusta osaamisalasta riippuen pakollinen tutkinnon osa on
• Maalaustyökokonaisuuden suunnittelu ja ohjeistaminen tai
• Maalaustöiden organisointi ja johtaminen.

Maalausalan erikoistyötehtävissä toimimisen osaamisalakohtaisia valinnaisia tutkinnon osia ovat
• Rakennusmaalaustöiden toteutus
• Tasoitetöiden toteutus
• Julkisivumaalaustöiden toteutus.
Maalausalan työnjohtotehtävissä toimimisen osaamisalakohtaisia valinnaisia tutkinnon osia ovat
• Rakennusmaalaustöiden suunnittelu
• Tasoitetöiden suunnittelu
• Julkisivumaalaustöiden suunnittelu.

Kaikille valinnaisia tutkinnon osia ovat
• Työpaikkaohjaajana toimiminen
• Maalausalan yrittäjänä toimiminen
• Kokous-, neuvottelu- ja viestintätehtävät maalausalalla
• Kone- ja laitetekniikkaan perustuva maalaus
• Tasoitettavien betonipintojen etuoikaisut
• Rappaustyöt
• Betonijulkisivujen pinnoitus
• Puujulkisivujen maalaustyöt
• Kattopintojen maalaus- ja huoltotyöt
• Erikoispäällysteiden kiinnitystyöt
• Perinnemaaleilla maalaus
• Koristemaalaus
• Koristekipsityöt
• Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Lisäksi kaikille valinnaisia tutkinnon osia ovat saman tutkinnon toisen osaamisalan pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: https://www.gradia.fi/oppisopimus

Kustannukset

Koulutusmaksu 100 euroa (alv 0%)

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä