Laajuus

Koulutuksen kesto 80 työpäivää.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Korjausrakentamisen tarve kasvaa vuosi vuodelta. Kunnossapitoa ja korjausinvestointeja pitäisi kasvattaa asuinrakennuksissa ja liikenneväylissä lähes kaksinkertaisiksi, vesihuoltoverkoissa jopa kolminkertaisiksi. Linjasaneeraukset eli putkiremontit moninkertaistuvat lähivuosina, kun 1960-1980-lukujen talot tulevat korjausvuoroon. Samalla, kun talossa tehdään suuri remontti, asumisen laatutasoa ja energiatehokkuutta olisi järkevää parantaa.

Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhanalaisille korjausrakentamisesta kiinnostuneille yritteliäille, hyvän motivaation ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneville henkilöille. Koulutus soveltuu erittäin hyvin talonrakennusalan, LVIS- ja pintakäsittelyalan kokemusta tai koulutusta omaaville henkilöille.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä linjasaneerauksen toteutustapoihin, työtehtäviin ja mahdollisesti työllistyä harjoittelupaikkaan.

Rakenne

Koulutuksen sisältö:

-Rakennusfysiikka
-Rakenteiden kuivatus
-Linjasaneerauksen suunnitelmat
-Turvalliset purkutyötavat ja jätteiden lajittelu
-Pölynhallinta
-Asbesti
-Märkätilan korjauksen periaatteet
-Märkätilojen vedeneristys
-Rakennustyössä tarvittavat kortit
-Työssäoppiminen

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Petri Hagman 040 3416315, petri.hagman@gradia.fi

Monta tapaa opiskella

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Kustannukset

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14


 

Aika

-

Paikkakunta

Laukaa