Laajuus

Koulutuksen kesto on noin 11 kuukautta.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille tai tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutus soveltuu sinulle, joka olet työskennellyt aiemmin sihteerin tai assistentin työtehtävissä tai sinulla on liiketalouden perustutkinto suoritettuna.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille monipuoliset valmiudet työskennellä sihteerin tai assistentin työtehtävissä tietotekniikkataitoja hyödyntäen.

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimakoulutusta. Koulutukseen haetaan TE-palveluiden internet-sivujen kautta. Pääset TE-palveluiden sivuille alla olevan hakupainikkeen kautta. Valinnat koulutukseen tekee TE-toimisto.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on tieto- ja viestintäteknisten taitojen päivittäminen sekä nykyaikaisten digitaalisten viestintävälineiden haltuunotto. Tavoitteena on myös vahvistaa omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä syventää liiketoiminnan tuntemusta.

Koulutuksessa suoritetaan liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan palveluiden osaamisala tai tutkinnon osia. Valinnainen tutkinnon osa valitaan työpaikan työtehtävien mukaan esim. Terveydenhuollon sihteeripalvelut, Henkilöstöpalvelut tai Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu.

Rakenne

Tieto- ja viestintätekniikkataidot
· Office 365: Office365 ympäristö, työkalujen hallinta, sähköposti, tallennus, verkkokansiot
· Digipäivä: Onenote, Onedrive, Teams, yhteiskäyttö, mobiilikäyttö
· Word -perusteet: asiakirjan luonti, muokkaus, muotoilu, vakioasettelu, ylä- ja alatunniste
· Word - syventävä: taulukot, pitkät asiakirjat ja sisällysluettelo
· Excel - perusteet: tietojen syöttäminen, kaavat, perusmuotoilut, lajittelu ja suodattaminen
· Excel - syventävä: kaaviot ja edistyneemmät funktiot

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
Asiakaslähtöinen liiketoiminta: Liiketoimintamalli ja asiakaslähtöinen toiminta, kustannusrakenne ja kustannustehokas toiminta, asiakastietojen ja asiakaspalautteen hyödyntäminen sekä asiakaspalvelu tuloksen tekijänä
Oma rooli työyhteisössä: Oman työn suunnittelu ja tavoitteellisuus, työyhteisön jäsenyys ja moni-naisuus, työn opastus, säädökset ja määräykset sekä vuorovaikutustaidot eri viestintäkanavissa

Assistentti- ja sihteerityön palvelut
Asiakkuuksien hoitaminen
· Asiakaslähtöinen viestintä: ammattimainen viestintätapa, viestintä eri kanavissa, digitaalisten viestintäkanavien
käyttö, tietolähteiden hyödyntäminen
· Asiakkuuksien asiantuntija: asiakashallintajärjestelmät, palvelukonsepti,
verkostot ja sidosryhmät, asiakkuuksien kehittäminen
· Asiakirjahallinnon hoitaminen: asiakirjastandardin mukaiset asiakirjat, tietosuoja, tietoturva, visuaaliset ohjeistukset, arkistointi, arkistointisuunnitelma
· Organisaation sisäiset palvelutehtävät: tapahtuma- ja kokousjärjestelyt, tilaukset ja hankinnat, matkajärjestelyt, henkilöstön opastaminen

Monta tapaa opiskella

Koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti ja opiskelijoilta edellytetään alan työssäoppimispaikkaa. Koulutus alkaa kahden kuukauden lähiopetusjaksolla, jossa opiskellaan tieto- ja viestintätekniikkataitoja sekä pakollisen tutkinnon osan opinnot.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä