Laajuus

75 osaamispistettä

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Oletko sosiaalialan, liikunta-alan tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen ja haluat tulevaisuudessa työskennellä lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen parissa sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä? Opiskele lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaajaksi työelämälähtöisellä koulutuspolulla!

Tarjoamme lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautuneen koulutuspolun, jossa opiskelu toteutetaan pääasiallisesti työpaikoilla. Varhaiskasvatuksen työnantajat tarvitsevat uusia työntekijöitä.

Opiskelua sekä työllistymistä auttaa, jos olet sosiaalinen, vastuuntuntoinen, palveluhenkinen ja sinulla on hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on suljettu. Koulutuksen seuraava haku- ja aloitusaika ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutus toteutetaan, jos opiskelijoita on vähintään 10.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijan tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Hakijoiden tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta hakemukseensa. Opiskelu edellyttää oppisopimuspaikkaa, jonka olet itse hankkinut.

Sosiaali- ja terveysalalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten, milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Koulutuksessa saat monipuolisia valmiuksia ohjata ja tukea lapsen kasvua ja kehitystä varhaiskasvatuksen työympäristöissä. Saat myös monipuolisesti valmiuksia sairaiden sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen varhaiskasvatuksen, koulun, lastensuojelun sekä perhetyön työympäristöissä.

Rakenne

Koulutukseen kuuluvat tutkinnon osat:
· Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
· Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Varhaiskasvatuslain 28 §:ssä tarkoitetun kelpoisuuden tuottavan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tulee sisältää tai sitä tulee täydentää lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamista tuottavilla pakollisilla tutkinnon osilla. Vammaistyön osaamista tuottavat pakolliset tutkinnon osat suorittaneelle on kuitenkin riittävää suorittaa vain Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen -tutkinnon osa.

Monta tapaa opiskella

Teemme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jossa otamme huomioon aikaisemman ammattitaitosi ja työkokemuksesi. Opiskelujen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhakua, oppimistehtäviä, verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla.

Koulutus edellyttää oppisopimuspaikkaa. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä