Laajuus

Opintojen laajuus on 75 osaamispistettä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu valmiille lähihoitajille, jotka haluavat täydentää osaamistaan toisen osaamisalan opinnoilla. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan suorittaminen antaa pätevyyden työskennellä esimerkiksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajana.

Hakeutuminen

Hakijoiden tulee liittää kopio lähihoitajan tutkintotodistuksesta hakemukseensa.

Kelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijalla tulee olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Sosiaali- ja terveysalalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Koulutus sisältää kaksi osaamisalaan kuuluvaa tutkinnon osaa:
- Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osp
- Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp

Huom. Vammaistyön osaamisalan aiemmin suorittaneet lähihoitajat suorittavat vain yhden tutkinnon osan: Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp

Rakenne

Koulutuksen lähipäivien sisällöt:

Kaikille yhteisiä:
- orientaatio: perehdytys tietojärjestelmiin ja tutkinnon ammattitaitovaatimukset, kriteerit ja näyttöjen suunnittelu
- ammattieettinen ja säädösosaaminen
- kehityspsykologia
- fyysinen kehitys

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
- pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteutus
- lasten kognitiivisten taitojen edistäminen

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp
- orientaatio: tutkinnon ammattitaitovaatimukset, kriteerit ja näyttöjen suunnittelu
- kasvun, kehityksen, oppimisen ja vanhemmuuden ohjaaminen ja tukeminen
- lääkehoito
- lasten ja nuorten sairaudet ja niiden hoito
- tukea tarvitsevan lapsen ohjaaminen ja avustaminen

Aiheita opiskellaan myös oppimistehtäviä tekemällä. Tehtävät puretaan lähipäivissä koululla.

Monta tapaa opiskella

Suurin osa koulutuksen tavoitteista opitaan työpaikalla tekemällä alan keskeisiä työtehtäviä. Koulutus sisältää max. 19 lähipäivää osallistujien aiemmasta osaamisesta riippuen. Vammaistyön osaamisalan aiemmin suorittaneilla on max. 11 lähipäivää. Koulutukseen sisältyy myös itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä