Laajuus

Opintojen laajuus on 50 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Oletko työskennellyt kasvattajan ja ohjaajan työtehtävissä ja haluat syventää osaamistasi lapsen ja nuoren suojelemisessa? Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä tutkinnon osassa saat valmiuksia työskennellä lasten ja nuoren kasvatuksen ja ohjauksen ja/tai nuorten suojelun tehtävissä. Ammattitaitosi kehittymiseen ja osoittamiseen tarvitset työpaikan lasten ja nuorten suojelun työpaikoista, esimerkiksi varhaiskasvatuksesta, nuorten suojelusta tai perhetyöstä.

Hakeutuminen

Hakuaika koulutukseen on 01.04.2022-15.12.2022. Hakijat haastatellaan.

Kelpoisuusvaatimukset

Opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on jo aiempi soveltuva perustutkinto ja/tai pitempiaikaista alan työkokemusta. Soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ja kasvatus- ja ohjausalan tutkinnot.

Hakija kutsutaan haastatteluun ja soveltuvuus alalle arvioidaan. Mikäli hakija ei saavu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Koulutuksen alkuvaiheessa opiskelijalta pyydetään myös rikostaustaote.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Tutkinnon osan suoritettuasi osaat toimia kasvattajana ja ohjaajana erilaisissa lasten ja nuorten suojelun toimintaympäristöissä. Osaat tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, tunnistat ikäkausien erityispiirteitä, erilaisia riskitekijöitä. Työskentelet lastensuojeluprosessin mukaisesti työmenetelmiä käyttäen.

Rakenne

Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp, sisällöt:

• Kasvun ja kehityksen tukeminen lasten ja nuorten suojelussa
• Riskitekijöiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy sekä perheiden erityinen tuki
• Lastensuojeluprosessi ja työmenetelmät

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät viisi lähiopetuspäivää, itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja. Lähiopiskelupäivät ovat lukuvuonna 2022-2023:
9.1., 23.-24.1. ja 6.-7.2.2023.
Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on koko opiskelun ajan, joten tarvitset opintoja tukevan työpaikan. Vaadittavan ammattitaidon osoitat näytössä työpaikalla. Voit opiskella myös työn ohessa ja/tai toiselta paikkakunnalta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on tutkinnon osassa 190€ ja koko tutkinnossa 490€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon osan suoritettuasi voit halutessasi hakea opiskelemaan koko tutkintoa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä