Laajuus

Opintojen laajuus on 50 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Oletko jo ohjauksen ammattilainen ja haluat laajentaa osaamistasi lasten ja nuorten suojeluun? Sinulla on jo aiempaa koulutusta tai työkokemusta kasvatus- ja ohjausalalta, sosiaali- ja terveysalalta tai muulta soveltuvalta alalta ja haluat kehittää osaamistasi. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä -tutkinnon osan suorittanut saa valmiuksia työskentelyyn erilaisissa lasten ja nuorten suojelun työpaikoissa ja perhetyössä.

Opiskelu toteutetaan työelämäpainotteisesti eli sinun tulee hankkia opiskelua varten työpaikka, jossa voit kehittää ja näyttää omaa osaamistasi.

Kelpoisuusvaatimukset

Opinnot on tarkoitettu niille, joilla on jo aiempi perustutkinto sosiaali- ja terveysalalta, kasvatus- ja ohjausalalta tai muulta soveltuvalta alalta tai joilla on pidempiaikaista työkokemusta alalta.

Hakija kutsutaan haastatteluun ja soveltuvuus alalle arvioidaan. Mikäli hakija ei saavu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Koulutuksen alkuvaiheessa opiskelijalta pyydetään myös rikostaustaote.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Tutkinnon osan suoritettuasi osaat toimia erilaisissa lasten ja nuorten suojelun toimintaympäristöissä kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Osaat tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, tunnistat erilaisia riskitekijöitä ja tunnet lastensuojelutyön prosessin ja erilaisia työmenetelmiä.

Rakenne

Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, sisällöt:

1. Kasvun ja kehityksen tukeminen lasten ja nuorten suojelussa
2. Riskitekijöiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy sekä perheiden erityinen tuki
3. Lastensuojeluprosessi ja työmenetelmät

Monta tapaa opiskella

Tutkinnon osa sijoittuu tammi-maaliskuulle 2022. Opinnot sisältävät 5 lähiopetuspäivää, itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja. Koulutuksen lähipäivät ovat 7.1., 20-21.1. ja 17.-18.2.2022. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on koko opiskelun ajan, joten tarvitset opintoja tukevan työpaikan. Vaadittavan ammattitaidon osoitat näytössä työpaikalla.

Voit opiskella myös työn ohessa ja/tai toiselta paikkakunnalta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Tutkinnon osan suorittaminen maksaa 200 euroa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon osan suoritettuasi voit halutessasi hakea opiskelemaan koko tutkintoa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä