Laajuus

Opintojen laajuus on 50 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Haluaisitko ohjata asiakkaita lasten ja nuorten suojelun työtehtävissä? Haluatko lisätä osaamistasi ja kehittää ammattitaitoasi ohjaus- ja asiakastilanteissa? Tule suorittamaan Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjausalalla -tutkinnon osa, joka on osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa, ohjauksen osaamisalaa.

Kelpoisuusvaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto soveltuu henkilöille, joilla on jo aiempaa koulutusta tai pitempiaikaista työkokemusta kasvatus- ja ohjausalalta. Hakijalle katsotaan eduksi työskentely lasten ja nuorten suojelun työtehtävissä. Opintojen ajaksi hakijan tulee hankkia soveltuva kasvatus- ja ohjausalan työpaikka, jossa mahdollistuu tutkinnon suorittaminen.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset määrätään OPH:n määräyksessä ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilaansa koskevat tiedot. Koulutuksen alkuvaiheessa pyydetään myös rikostaustaote, mikäli työskentelee alaikäisten kanssa.

Kaikki hakijat haastatellaan ja soveltuvuus alalle arvioidaan. Mikäli hakija ei saavu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Tutkinnon osan suoritettuasi osaat tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä lasten ja nuorten suojelun tehtävissä. Tunnistat riskitekijöitä ja osaat edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia lastensuojelun työmenetelmien mukaisesti.

Rakenne

Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp
Lähipäivät:
20.10.2020 Kasvun ja kehityksen tukeminen lasten ja nuorten suojelussa
2.-3.11.2020 Riskitekijöiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy sekä perheiden erityinen tuki
16.-17.11.2020 Lastensuojeluprosessin ja lastensuojelun työmenetelmien mukaan toimiminen

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta ( arvio 1-2pv/kk ), itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on koko opintojen ajan, joten tarvitset opintoja tukevan työpaikan. Vaadittavan ammattitaidon osoitat näytössä työpaikalla.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

200 €

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon osan suoritettuasi voit halutessasi hakea opiskelemaan koko tutkintoa.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
22.6.–31.7. ma–pe klo 09–12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä