Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n.1,5-2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Opiskele ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaajaksi työelämälähtöisellä koulutuspolulla!

Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat tulevaisuudessa työskennellä ikääntyneiden hoidon parissa ja tukea ikääntyneiden arjen mielekkyyttä. Tarjoamme ikääntyvien hoitotyöhön suuntautuneen koulutuspolun, jossa opiskelu toteutetaan pääasiallisesti työpaikoilla.Vanhustyön työnantajat tarvitsevat uusia työntekijöitä ja työllistymisesi alalle on hyvin todennäköistä jo opintojen aikana.

Koulutus on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville sekä uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville.

Opiskelussa ja työelämässä tarvitaan vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä sekä hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja.

Hakeutuminen

Tämän koulutuksen haku- ja aloitusajat:
• Hakuaika 20.8.–8.12.2021. Opintojen aloitus 3.2.2022.
• Hakuaika 10.12.2021–10.2.2022. Opintojen aloitus 4.4.2022.

Kelpoisuusvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet 11.–12.1.2022.

Koe on osallistujalle maksuton ja kestää yhden päivän. Hakijoille lähetetään pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen erillinen kutsu, jossa on tarkemmat ohjeet kokeeseen valmistautumiseen.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa arvioidaan aloitteellisuutta, vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmaratkaisutaitoja ja soveltuvuutta alalle. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1–10 pistettä. Hakija ei voi tulla valituksi tutkintoon, mikäli hän saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta nollan tai ei osallistu kokeeseen.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on tiistaina 14.12.2021. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Sosiaali- ja terveysalalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten, milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto.

Kuvaus

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet toimia ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen ammattilaisena. Tässä työssä keskeisenä päämääränä on ikäihmisen mielekkään arjen edistäminen ja siksi voit hyödyntää työssä monipuolisesti myös omaa luovuuttasi!

Koulutus toteutetaan työelämäpainotteisesti ja opintoihin sisältyvät tutkinnon osat suoritetaan pääasiallisesti koulutussopimuksella työpaikoilla. Koulutustyöpaikkoina mukana ovat mm. Attendo, Esperi Care, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Hoivapalvelut, Keuruun kaupunki, Petäjäveden kunta ja Uuraisten kunta. Voit lukea lisää myös työnantajien sivuilta.

Mukana on edellä mainittujen työnantajien lisäksi muitakin työpaikkoja ympäri Keski-Suomea. Koulutustyöpaikkaverkosto kasvaa kaiken aikaa. Autamme koulutustyöpaikan löytymisessä kotisi läheltä.

Opiskelijalla voi olla jo tiedossa työpaikka, jonka kanssa hän on keskustellut mahdollisuudesta koulutussopimukseen. Työpaikoiksi soveltuvat ympäristöt, joissa ikäihmiset asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä esimerkiksi kotihoito, palveluasuminen ja päivätoiminta.

Opintojen aikana on mahdollisuus siirtyä oppisopimukseen, mikäli työnantaja on valmis maksamaan opiskelijalle palkkaa ja sitoutumaan oppisopimuskoulutukseen.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa
• Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Kaksi ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan pakollista tutkinnon osaa
• Kotihoidossa toimiminen 40 osp
• Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvä valinnainen tutkinnon osa 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp suoritetaan joustavasti opintojen aikana
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Teemme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jossa otamme huomioon aikaisemman ammattitaitosi ja työkokemuksesi. Opiskelujen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhakua, oppimistehtäviä, verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Elokuusta 2021 alkaen opiskelunsa Gradiassa aloittavat, peruskoulusta keväällä 2021 valmistuneet opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleisimpiä jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat alan ammattikorkeakouluopinnot, kuten esimerkiksi sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, suuhygienisti, hammasteknikko, geronomi ja toimintaterapeutti.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma - pe 18.10. - 22.10. klo 9 - 12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä