Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Sosiaali- ja terveysala

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n.1,5-2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Lähihoitajan opinnot voi aloittaa n. kahden kuukauden välein oppilaitoksen jaksotuksen mukaisesti.

Seuraavat opintojen aloitusajat ovat:

• 29.11.2023, tähän huomioidaan 11.10.2023 mennessä tulleet hakemukset. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 31.10.2023. Kielitaidon arviointi on 25.10.2023.
• 2.2.2024, tähän huomioidaan 6.12.2023 mennessä tulleet hakemukset. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 16.-17.1.2024. Kielitaidon arviointi on 13.12.2023.
• 7.3.2024, tähän huomioidaan 17.1.2024 mennessä tulleet hakemukset. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 6.2. tai 13.2.2024.
• 8.4.2024, tähän huomioidaan 14.2.2023 mennessä tulleet hakemukset. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 12.3.2024. Kielitaidon arviointi on 21.2.2024.
• elokuu 2024, tähän huomioidaan mennessä tulleet hakemukset. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 5.8.2024. Kielitaidon arviointi on 5.6.2024.

Teemme valintoja jo hakuaikana. Opinnot voi aloittaa myös joustavasti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kuvaa kattavasti omaa osaamistasi jo hakemuksella. Voit myös liittää hakemuksellesi todistukset aikaisemmista opinnoistasi joustavan aloituksen edistämiseksi. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Kenelle

Harkitsetko alan vaihtoa? Haluatko hankkia osaamista pääasiassa työpaikalla? Opiskele ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaajaksi työelämälähtöisellä koulutuspolulla! Etsimme sinulle työpaikan kotisi läheltä.

Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat tulevaisuudessa työskennellä ikääntyneiden hoidon parissa ja tukea ikääntyneiden arjen mielekkyyttä. Tarjoamme ikääntyvien hoitotyöhön suuntautuneen koulutuspolun, jossa opiskelu toteutetaan pääasiallisesti työpaikoilla. Vanhustyön työnantajat tarvitsevat uusia työntekijöitä ja työllistymisesi alalle on hyvin todennäköistä jo opintojen aikana.

Koulutus on tarkoitettu sekä ilman ammatillista perustutkintoa oleville että uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville.

Opiskelussa ja työelämässä tarvitaan vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä sekä hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja.

Kuvaus

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet toimia ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen ammattilaisena. Tässä työssä keskeisenä päämääränä on ikäihmisen mielekkään arjen edistäminen ja siksi voit hyödyntää työssä monipuolisesti myös omaa luovuuttasi!

Koulutus toteutetaan työelämäpainotteisesti ja opintoihin sisältyvät tutkinnon osat suoritetaan pääasiallisesti koulutussopimuksella työpaikoilla. Koulutustyöpaikkoina mukana ovat mm. Attendo, Esperi Care, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Hoivapalvelut, Keuruun kaupunki, Petäjäveden kunta ja Uuraisten kunta. Voit lukea lisää myös työnantajien sivuilta.

Mukana on edellä mainittujen työnantajien lisäksi muitakin työpaikkoja ympäri Keski-Suomea. Koulutustyöpaikkaverkosto kasvaa kaiken aikaa. Autamme koulutustyöpaikan löytymisessä kotisi läheltä.

Opiskelijalla voi olla jo tiedossa työpaikka, jonka kanssa hän on keskustellut mahdollisuudesta koulutussopimukseen. Työpaikoiksi soveltuvat ympäristöt, joissa ikäihmiset asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä esimerkiksi kotihoito, palveluasuminen ja päivätoiminta.

Opintojen aikana on mahdollisuus siirtyä oppisopimukseen, mikäli työnantaja on valmis maksamaan opiskelijalle palkkaa ja sitoutumaan oppisopimuskoulutukseen.

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhakua, oppimistehtäviä, verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla.

Koulutuksen sisältö

Teemme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jossa otamme huomioon aikaisemman ammattitaitosi ja työkokemuksesi. Opiskelujen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa
• Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Kaksi ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan pakollista tutkinnon osaa
• Kotihoidossa toimiminen 40 osp
• Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvä valinnainen tutkinnon osa 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp suoritetaan joustavasti opintojen aikana
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Lisää koulutuksesta

Title

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Description

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Image
Palsta 1/2

Gradia-kokemuksia: ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään tiimeissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Lähihoitajaopiskelijat voivat valita sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan. Osaamisalalla työskennellään ikääntyvien hoitotyössä esimerkiksi palvelukodeissa, tehostetussa palveluasumisessa, seniorikodeissa, päiväkeskuksissa ja kotihoidossa. Työ on toimintakykyä edistävää ja tukevaa hoito-, huolenpito- ja kasvatustyötä. Jos sinulla ovat lähihoitajan opinnot hyväksytysti suoritettu, voit myös laajentaa osaamistasi hakeutumalla ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalalle.

Palsta 2/2

Monta tapaa opiskella

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/oppimaan
hakupalvelut@gradia.fi
040 341 6193