Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n.1,5-2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Harkitsetko alan vaihtoa? Haluatko hankkia osaamista pääasiassa työpaikalla? Opiskele ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaajaksi työelämälähtöisellä koulutuspolulla! Etsimme sinulle työpaikan kotisi läheltä.

Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat tulevaisuudessa työskennellä ikääntyneiden hoidon parissa ja tukea ikääntyneiden arjen mielekkyyttä. Tarjoamme ikääntyvien hoitotyöhön suuntautuneen koulutuspolun, jossa opiskelu toteutetaan pääasiallisesti työpaikoilla. Vanhustyön työnantajat tarvitsevat uusia työntekijöitä ja työllistymisesi alalle on hyvin todennäköistä jo opintojen aikana.

Koulutus on tarkoitettu sekä ilman ammatillista perustutkintoa oleville että uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville.

Opiskelussa ja työelämässä tarvitaan vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä sekä hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja.

Hakeutuminen

Lähihoitajan opinnot voi aloittaa n. kahden kuukauden välein oppilaitoksen jaksotuksen mukaisesti.

Seuraavat opintojen aloitusajat ovat:
• 11.4.2023, tähän huomioidaan 15.3.2023 mennessä tulleet hakemukset. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 7.3.23 tai 21.3.2023.
• 8.8.2023, tähän huomioidaan 1.8.2023 mennessä tulleet hakemukset. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 10.5.2023, 16.5.2023 tai elokuun 2023 alku.

Teemme valintoja jo hakuaikana. Opinnot voi aloittaa myös joustavasti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kuvaa kattavasti omaa osaamistasi jo hakemuksella. Voit myös liittää hakemuksellesi todistukset aikaisemmista opinnoistasi joustavan aloituksen edistämiseksi. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeutuville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Koe on hakijalle maksuton ja kestää n. 4 tuntia. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi (voimassa olevat ajokortit, passi, henkilötodistus). Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään osoitteessa Keskussairaalantie 21, Jyväskylä.

Hakija saa sähköpostilla kutsun yhteen koepäivään ja tarkemmat ohjeet kokeeseen valmistautumiseen.

Pääsy ja soveltuvuuskoe mittaa hakijan oppimisvalmiuksia, motivaatiota, sosiaalisia taitoja sekä stressinsietokykyä ja psyykkistä kestävyyttä. Tavoitteena on mitata hakijoiden valmiuksia opiskella ja toimia kyseisellä alalla sekä parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu ennakkotehtävästä, aikarajoitteellisista oppimisvalmiustesteistä, persoonallisuustesteistä sekä psykologin haastattelusta.
Lisäksi koepäivänä hakija osallistuu opettajan kanssa ohjauskeskusteluun, jossa suunnitellaan opintojen käytännön toteutumista.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 0–10 pistettä. Koulutukseen ei voi tulla valituksi ilman kokeeseen osallistumista tai jos saa kokeesta 0 pistettä.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Sosiaali- ja terveysalalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten, milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto.

Kuvaus

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet toimia ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen ammattilaisena. Tässä työssä keskeisenä päämääränä on ikäihmisen mielekkään arjen edistäminen ja siksi voit hyödyntää työssä monipuolisesti myös omaa luovuuttasi!

Koulutus toteutetaan työelämäpainotteisesti ja opintoihin sisältyvät tutkinnon osat suoritetaan pääasiallisesti koulutussopimuksella työpaikoilla. Koulutustyöpaikkoina mukana ovat mm. Attendo, Esperi Care, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Hoivapalvelut, Keuruun kaupunki, Petäjäveden kunta ja Uuraisten kunta. Voit lukea lisää myös työnantajien sivuilta.

Mukana on edellä mainittujen työnantajien lisäksi muitakin työpaikkoja ympäri Keski-Suomea. Koulutustyöpaikkaverkosto kasvaa kaiken aikaa. Autamme koulutustyöpaikan löytymisessä kotisi läheltä.

Opiskelijalla voi olla jo tiedossa työpaikka, jonka kanssa hän on keskustellut mahdollisuudesta koulutussopimukseen. Työpaikoiksi soveltuvat ympäristöt, joissa ikäihmiset asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä esimerkiksi kotihoito, palveluasuminen ja päivätoiminta.

Opintojen aikana on mahdollisuus siirtyä oppisopimukseen, mikäli työnantaja on valmis maksamaan opiskelijalle palkkaa ja sitoutumaan oppisopimuskoulutukseen.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa
• Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Kaksi ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan pakollista tutkinnon osaa
• Kotihoidossa toimiminen 40 osp
• Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvä valinnainen tutkinnon osa 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp suoritetaan joustavasti opintojen aikana
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Teemme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jossa otamme huomioon aikaisemman ammattitaitosi ja työkokemuksesi. Opiskelujen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhakua, oppimistehtäviä, verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleisimpiä jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat alan ammattikorkeakouluopinnot, kuten esimerkiksi sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, suuhygienisti, hammasteknikko, geronomi ja toimintaterapeutti.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä